Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
5 november 2019

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. De Randstad 380 kV verbinding gaat zorgen voor twee nieuwe ringstructuren in het hoogspanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Op deze pagina vindt u de informatie over de Noordring.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Op de besluitvorming over de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV-Noordring is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom hebben de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het tracé in 2012 vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, in meer fasen. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure.

Stand van zaken

Op 8 maart 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 25 januari 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op zaterdag 9 maart 2019 onherroepelijk geworden.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 6.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?