Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 1

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Overige bestanden van fase 1 zijn niet meer op deze website te vinden, u kunt ze eventueel nog bij ons opvragen.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Inpassingsplan

Rijksinpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Milieueffectrapport

Alle documenten zijn te vinden op de website van Commissie m.e.r..

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?