Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 2

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
5 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Zienswijzen en nota van antwoord op ontwerpbesluiten

Coördinatiebesluiten

De documenten van de eerste fase die eerder ter inzage lagen zijn beschikbaar onder fase 1. De minister van EZ heeft voor de coördinatie van een aantal (ontwerp-)besluiten drie coördinatiebesluiten genomen.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1 Vergunning Spoorwegwet Ministerie van IenM (Prorail) Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
2 Ontheffing Wet Luchtvaart Ministerie van IenM
(Inspectie Leefomgevinng en Transport)
Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 80 kB) Besluit (pdf, 602 kB)
3 Vergunning Provinciale Wegenverordening
Provincie Noord-Holland
Aanvraag (pdf, 7 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
4 Ontheffing Provinciale Milieuverordening
Provincie Noord-Holland
Aanvraag incl
aanvullingen (pdf, 33 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 166 kB) Besluit (pdf, 795 kB)
5 Vergunning Provinciale Scheepvaartwegenverordening
Provincie Noord-Holland
Aanvraag (pdf, 37 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 36 kB) Besluit (pdf, 707 kB)
6 Omgevingsvergunning lijn Gemeente Beverwijk Aanvraag incl
aanvullingen (pdf, 38 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 176 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
7 Omgevingsvergunning station Gemeente Beverwijk Aanvraag (pdf, 44 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 172 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
8 Omgevingsvergunning Gemeente Velsen Aanvraag incl
aanvullingen (pdf, 47 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 6 MB)
9 APV-ontheffing Gemeente Velsen Aanvraag (pdf, 9 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 95 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
10 Omgevingsvergunning Gemeente
Haarlemmerliede - Spaarnwoude
Aanvraag incl
aanvullingen (pdf, 33 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 32 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
11 Omgevingsvergunning Gemeente
Haarlemmermeer
Aanvraag (pdf, 46 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 3 MB)
12 Watervergunning lijn Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Aanvraag deel 1 (pdf, 30 MB),
deel 2 (pdf, 32 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 160 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
13 Watervergunning station Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Aanvraag (pdf, 16 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 135 kB) Besluit (pdf, 9 MB)
14 Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland Aanvraag incl aanvullingen
deel1 (pdf, 36 MB),
deel2 (pdf, 42 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 142 kB) Besluit (pdf, 15 MB)
15 Ontheffing Algemene Verordening
Recreatieschap Spaarnwoude
Aanvraag incl
aanvullingen (pdf, 42 MB)
Ontwerp-besluit (pdf, 28 kB) Besluit (pdf, 563 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?