Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 2

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en nota van antwoord op ontwerpbesluiten

Coördinatiebesluiten

De documenten van de eerste fase die eerder ter inzage lagen zijn beschikbaar onder fase 1. De minister van EZ heeft voor de coördinatie van een aantal (ontwerp-)besluiten drie coördinatiebesluiten genomen.

Vergunningen en ontheffingen (besluiten op aanvraag)

Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1

Vergunning Spoorwegwet Ministerie van IenM (Prorail)

Aanvraag (pdf, 17 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

2

Ontheffing Wet Luchtvaart Ministerie van IenM
(Inspectie Leefomgevinng en Transport)

Aanvraag (pdf, 3 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 80 kB)

Besluit (pdf, 602 kB)

3

Vergunning Provinciale Wegenverordening
Provincie Noord-Holland

Aanvraag (pdf, 7 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

4

Ontheffing Provinciale Milieuverordening
Provincie Noord-Holland

Aanvraag incl
aanvullingen
 (pdf, 33 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 166 kB)

Besluit (pdf, 795 kB)

5

Vergunning Provinciale Scheepvaartwegenverordening
Provincie Noord-Holland

Aanvraag (pdf, 37 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 36 kB)

Besluit (pdf, 707 kB)

6

Omgevingsvergunning lijn Gemeente Beverwijk

Aanvraag incl
aanvullingen
 (pdf, 38 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 176 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

7

Omgevingsvergunning station Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 172 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

8

Omgevingsvergunning Gemeente Velsen

Aanvraag incl
aanvullingen
 (pdf, 47 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 6 MB)

9

APV-ontheffing Gemeente Velsen

Aanvraag (pdf, 9 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 95 kB)

Besluit (pdf, 2 MB)

10

Omgevingsvergunning Gemeente
Haarlemmerliede - Spaarnwoude

Aanvraag incl
aanvullingen
 (pdf, 33 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 32 kB)

Besluit (pdf, 2 MB)

11

Omgevingsvergunning Gemeente
Haarlemmermeer

Aanvraag (pdf, 46 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 3 MB)

12

Watervergunning lijn Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Aanvraag deel 1 (pdf, 30 MB),
deel 2 (pdf, 32 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 160 kB)

Besluit (pdf, 1 MB)

13

Watervergunning station Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Aanvraag (pdf, 16 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 135 kB)

Besluit (pdf, 9 MB)

14

Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland

Aanvraag incl aanvullingen
deel1 (pdf, 36 MB),
deel2 (pdf, 42 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 142 kB)

Besluit (pdf, 15 MB)

15

Ontheffing Algemene Verordening
Recreatieschap Spaarnwoude

Aanvraag incl
aanvullingen
 (pdf, 42 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 28 kB)

Besluit (pdf, 563 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?