Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 5

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 5. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Hieronder vindt u de aanvragen en (ontwerp-)besluiten op aanvraag van fase 5 van de Noordring. De diverse benodigde besluiten worden in 5 fasen voorbereid. De documenten van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Kennisgeving besluit uit RCR halen

Op 13 april 2016 heeft de minister van Economische Zaken bepaald dat een van de Spoorwegwetvergunningen die nodig zijn, buiten coördinatie wordt gebracht. Van dit besluit is in de Staatcourant van 15 april 2016 kennisgeving gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

De watervergunning en de vier Spoorwegwetvergunningen die u hieronder vindt (nummers 1, 2, 3, 4 en 5) zijn wijzigingen van eerder verleende vergunningen. Het besluit van de gemeente Lansingerland (nummer 10) verwijst naar voorschriften uit een eerder verleende omgevingsvergunning. Bij deze (ontwerp)besluiten is daarom in de tabel onder de aanvraag ook een link naar de eerder verleende vergunningen toegevoegd. Deze links zijn enkel ter kennisname.

Op de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.

Vergunningen en besluiten

Vergunningen en besluiten
Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1

Watervergunning
Minister van IenM (Rijkswaterstaat-WNN)

Aanvraag (pfd, 2 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf 10 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 185 kB)

Besluit (pdf, 274 kB)

2

Vergunning Spoorwegwet
Minister van IenM (ProRail)

Aanvraag (pdf, 5 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf, 3 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

3

Vergunning Spoorwegwet
Minister van IenM (ProRail)

Aanvraag (pfd, 5 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf, 6 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

4

Vergunning Spoorwegwet
Minister van IenM (ProRail)

Aanvraag (pfd, 5 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf, 2 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

5

Vergunning Spoorwegwet
Minister van IenM (ProRail)

Aanvraag (pfd, 5 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf, 2 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 43 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

6

Ontheffing Flora- en faunawet
Minister van EZ (RVO)

Aanvraag (pfd, 18 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 479 kB)

Besluit (pdf, 5 MB)

7

Omgevingsvergunning Gemeente Haarlemmermeer
B&W van Haarlemmermeer

Aanvraag (pfd, 6 MB)

Ontwerp-besluit (pdf,  177 kB)

Besluit (pdf, 395 kB)

8

Omgevingsvergunning Gemeente Kaag en Braassem
B&W van Kaag en Braassem

Aanvraag (pfd, 3 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 130 kB)

Besluit (pdf, 469 kB)

9

Omgevingsvergunning Gemeente Leiderdorp
B&W van Leiderdorp

Aanvraag (pfd, 11 MB)

Ontwerp-besluit (pdf, 427 kB)

Besluit (pdf, 264 kB)

10

Omgevingsvergunning Gemeente Lansingerland
B&W van Lansingerland

Aanvraag (pdf,  13 MB)
Eerder verleende vergunning (pdf, 432 kB)

Ontwerp-besluit (pdf, 116 kB)

Besluit (pdf, 163 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?