Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 3

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
5 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 3. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Hieronder vindt u de aanvragen en (ontwerp-)besluiten op aanvraag van fase 3 van de Noordring. De diverse benodigde besluiten worden in 3 fasen voorbereid. De documenten van de eerste en tweede die eerder ter inzage lagen zijn beschikbaar onder fase 1 en fase 2.

Zienswijzen en coördinatiebesluit

De zienswijzen die binnen zijn gekomen op de ontwerpbesluiten zijn samengevoegd in een inspraakbundel. De minister van EZ heeft voor de coördinatie van een aantal (ontwerp-)besluiten drie coördinatiebesluiten genomen. Voor deze fase is het coördinatiebesluit 3 relevant.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1 Wbr-vergunning Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Aanvraag (pdf, 15 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 83 kB) Besluit (pdf, 7 MB)
2 Ontheffing Wet Luchtvaart Ministerie van IenM (Inspectie Leefomgevinng en Transport) Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 39 kB) Besluit (pdf, 94 kB)
3 Omgevingsvergunning Gemeente Velsen Aanvraag (pdf, 36 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 228 kB) Besluit (pdf, 595 kB)
4 Omgevingsvergunning Gemeente Haarlemmerliede - Spaarnwoude Aanvraag (pdf, 24 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 37 kB) Besluit (pdf, 224 kB)
5 Omgevingsvergunning Gemeente Haarlemmermeer Aanvraag (pdf, 24 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 339 kB) Besluit (pdf, 3 MB)

6

 

Watervergunning Hoogheemraadschap Van Rijnland (Rijnland)

 

Aanvraag (pdf, 18 MB)

Aanvulling (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB)

 

Besluit (pdf, 3 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?