Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 3

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 3. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en coördinatiebesluit

De zienswijzen die binnen zijn gekomen op de ontwerpbesluiten zijn samengevoegd in een inspraakbundel.

De documenten van de eerste en tweede fase die eerder ter inzage lagen zijn beschikbaar onder fase 1 en fase 2. De minister van EZ heeft voor de coördinatie van een aantal (ontwerp-)besluiten drie coördinatiebesluiten genomen. Voor deze fase is het coördinatiebesluit 3 relevant.

Vergunningen en besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1

Wbr-vergunning Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 15 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 83 kB)

Besluit (pdf, 7 MB)

2

Ontheffing Wet Luchtvaart Ministerie van IenM (Inspectie Leefomgevinng en Transport)

Aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 39 kB)

Besluit (pdf, 94 kB)

3

Omgevingsvergunning Gemeente Velsen

Aanvraag (pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 228 kB)

Besluit (pdf, 595 kB)

4

Omgevingsvergunning Gemeente Haarlemmerliede - Spaarnwoude

Aanvraag (pdf, 24 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 37 kB)

Besluit (pdf, 224 kB)

5

Omgevingsvergunning Gemeente Haarlemmermeer

Aanvraag (pdf, 24 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 339 kB)

Besluit (pdf, 3 MB)

6

 

Watervergunning Hoogheemraadschap Van Rijnland (Rijnland)

 

Aanvraag (pdf, 18 MB)

Aanvulling (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB)

 

Besluit (pdf, 3 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?