Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven

Gepubliceerd op:
28 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

Het hoogspanningsproject Maasbracht - Eindhoven maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Stand van zaken

Op vrijdag 2 juni 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 21 april 2023 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet hier op een later moment een uitspraak over.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?