Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven

Gepubliceerd op:
28 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022

Het hoogspanningsproject Maasbracht - Eindhoven maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 4 november tot en met 15 december 2022 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven - fase 1.

Informatiebijeenkomsten

Op 15, 17 en 22 november 2022 werden informatiebijeenkomsten georganiseerd. U was van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het de ministeries van EZK, BZK en van TenneT en het RIVM waren aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er was geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kon vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

De avonden vonden plaats op:

  • Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
  • Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten
  • Dinsdag 22 november 2022, in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht

Op donderdag 24 november 2022 werd ter aanvulling op de informatiebijeenkomsten een online bijeenkomst georganiseerd via Zoom. Deze digitale bijeenkomst vond plaats van 19.00 - 20.00 uur.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?