Gaswinning N05-A

Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2024
Gepubliceerd op:
30 juli 2019

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: onedyas.com.

Stand van zaken

Op woensdag 29 mei 2024 heeft de staatssecretaris de gewijzigde omgevingsvergunning hersteld. Dit herstelbesluit heeft betrekking op de delen van de vergunning die in april 2024 door de Rechtbank ’s-Gravenhage zijn vernietigd. De omgevingsvergunning van 1 juni 2022, zoals aangepast bij besluit van 10 november 2023, blijft ongewijzigd voor die onderdelen die de rechtbank in de uitspraak van 18 april 2024 in stand laat. Het herstelbesluit ligt van donderdag 30 mei 2024 tot en met donderdag 11 juli 2024 ter inzage. Hiervan is kennisgeving gedaan in de Staatscourant van woensdag 29 mei 2024.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het herstelbesluit ter inzage.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Meer informatie over de terinzagelegging van de Mededeling voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A vindt u op de pagina: Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis.

Belangrijk om te weten

De Nederlandse vergunningen voor dit project zijn in de zomer van 2022 verleend.

Voor de boringen vanaf platform N05-A in de Duitse sector van de Noordzee, inclusief de productie van aardgas op het Duitse grondgebied, heeft ONE-Dyas B.V. bij het bevoegde Staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) een exploitatieplan overeenkomstig artikel 52, lid 2a, van de Duitse Mijnbouwwet (BBergG) ingediend en om goedkeuring verzocht.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?