Gaswinning N05-A

Gepubliceerd op:
30 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2022

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Stand van zaken

De besluiten voor dit project liggen van 3 juni tot en met 15 juli 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 2 juni 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 2 juni bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie door toezending aan de aanvrager.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op de pagina: Gaswinning N05-A - fase 1.
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog, telefoon 0519 53 50 50.
  - Gemeente Het Hogeland, gemeentehuis in Winsum, Hoodstraat W 70, telefoon 088 345 88 88.
  - Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D), telefoon +49 (4922) 303-205.
  - Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736, Krummhörn (D), telefoon +49 (4923) 916-0.

Dit kan alleen als u van tevoren telefonisch een afspraak hebt gemaakt.

Bent u het niet eens met de besluiten?

Van zaterdag 4 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 kunt u in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt beroep instellen bij de rechtbank:

 • Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de terinzagelegging van de Mededeling voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A vindt u op de pagina: Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis.

Meer informatie

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. Voor een uitleg over wat dit voornemen inhoudt kunt u de video bekijken.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?