Gaswinning N05-A

Gepubliceerd op:
30 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 oktober 2022

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Stand van zaken

Op 15 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 3 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning N05-A - fase 1.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de terinzagelegging van de Mededeling voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A vindt u op de pagina: Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis.

Meer informatie

De Nederlandse vergunningen voor dit project zijn in de zomer van 2022 verleend. In Duitsland ligt  vanaf maandag 10 oktober tot en met woensdag 9 november 2022 de planologische goedkeuringsprocedure met milieueffectrapportage voor gerichte boring in de Duitse sector van de Noordzee vanaf platform N05-A, inclusief aardgaswinning op Duits grondgebied, ter inzage.

De terinzagelegging van de aanvraagdocumenten wordt overeenkomstig § 73, lid 5, van het Gesetz über die Verwaltungsverfahren (VwVfG) aangekondigd.

Het gaat om een grensoverschrijdend project. Daarom worden de Duitse vergunningen ook in Nederland voor inspraak opengesteld. In deze periode kunnen geïnteresseerden komen kijken naar de stukken. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 november 2022 hun zienswijze geven.

De volledige aanvraagdocumenten liggen gedurende één maand voor iedereen ter inzage tijdens kantooruren op de volgende locaties:

 • Het stadhuis van Borkum, kamer 6, Ordnungsabteilung der Stadt Borkum, Neue Str. 1, 26757 Borkum
 • Het stadhuis van de gemeente Krummhörn, kamer 3.09, Rathausstraße 2, 26736 Krummhörn
 • Het gemeentehuis van de stad Norderney in het Conversationshaus, Am Kurplatz1 (1e verdieping), 26548 Norderney
 • Het gemeentehuis van de eilandgemeente Juist, 1e verdieping, Strandstraße 5, 26571 Juist
 • Gemeentehuis van de gemeente Schiermonnikoog (Nederland), Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog
 • Gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland (Nederland), Hoofdstraat W 70, Winsum

De periode van de terinzagelegging begint op 10 oktober 2022 en eindigt op 9 november 2022.

Iedereen waarvan de belangen door het project worden geraakt, kan tot een maand na afloop van de inzageperiode (tot eind 9 december 2022) schriftelijk of mondeling bezwaar maken bij de volgende instanties:

 • Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, An der Marktkirche 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld
 • Stad Borkum, Neue Str. 1, 26757 Borkum
 • Gemeente Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736 Krummhörn
 • Stad Norderney, Am Kurplatz 3, 26548 Norderney
 • Eilandgemeente Juist, Strandstraße 5, 26571 Juist.

De kennisgeving dient ook om de natuurbeschermingsverenigingen, of andere overeenkomstig artikel 3 van de UmwRG (Umweltberufgesetz) erkende verenigingen van de deelstaat, de voorlopers daarvan of de andere verenigingen in kennis te stellen van de terinzagelegging van dit plan, voor zover zij zich inzetten voor de bescherming van het milieu en op grond van andere wettelijke bepalingen erkend zijn voor het instellen van beroep. Zij kunnen opmerkingen indienen tot en met 9 december 2022.

De planningsdocumenten zijn in te zien op: www.lbeg.niedersachsen.de (via het pad "Bergbau > Genehmigungsverfahren > Aktuelle Planfeststellungsverfahren"). De documenten staan ook in het Niedersächsische EIA-portaal op: https://uvp.niedersachsen.de/startseite (§ 27a VwVfG).

Overige informatie

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. Voor een uitleg over wat dit voornemen inhoudt kunt u de video bekijken.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?