Gaswinning N05-A

Gepubliceerd op:
30 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: onedyas.com.

Stand van zaken

Fase 2

Van  dinsdag 18 juli tot en met dinsdag 29 augustus 2023 heeft een gewijzigd ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegen voor het project Gaswinning N05-A. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheid meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit.

De documenten zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning N05-A - fase 2.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Belangrijk om te weten

De Nederlandse vergunningen voor dit project zijn in de zomer van 2022 verleend.

Voor de boringen vanaf platform N05-A in de Duitse sector van de Noordzee, inclusief de productie van aardgas op het Duitse grondgebied, heeft ONE-Dyas B.V. bij het bevoegde Staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) een exploitatieplan overeenkomstig artikel 52, lid 2a, van de Duitse Mijnbouwwet (BBergG) ingediend en om goedkeuring verzocht.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?