Gaswinning N05-A - fase 2

Gepubliceerd op:
17 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2024

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over het project kijkt u op: Gaswinning N05-A. Voor informatie over de aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten kijkt u op: Gaswinning N05-A – fase 1.

Verklaring van geen bedenkingen

Aanvraag

De aanvraag Wabo-vergunning oprichting en instandhouding van een mijnbouwinstallatie uit fase 1 is ongewijzigd en beschikbaar op pagina: Gaswinning N05-A - fase 1.

Ontwerp-wijzigingsbesluit

Zienswijze

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen

Gewijzigde omgevingsvergunning

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?