Gaswinning N05-A - fase 2

Gepubliceerd op:
17 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2, die horen bij het nieuwe ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van juli 2023. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Gaswinning N05-A. Voor informatie over de aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor dit project die voor juli 2023 ter inzage hebben gelegen, en bijbehorende documenten, kijkt u op: Gaswinning N05-A - fase 1.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Verklaring van geen bedenkingen

Aanvraag

De aanvraag Wabo-vergunning oprichting en instandhouding van een mijnbouwinstallatie is ongewijzigd en beschikbaar op pagina Gaswinning N05-A - fase 1.

Ontwerp-wijzigingsbesluit

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?