Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost

Gepubliceerd op:
8 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2024

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borssele en de aansluiting bij Tilburg.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.zuid-west380kv.nl.

Projectinformatie

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren nog toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Het project is opgesplitst in een deel Oost (deze pagina) en een deel West (Borssele-Rilland).

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het definitieve wijzigingsbesluit ter inzage.

Stand van zaken

Fase 3

Op 12 juli 2022 hebben de minister voor Klimaat en Energie en de toenmalige minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het inpassingsplan 'Zuid-West 380 kV Oost' vastgesteld. Daarna is gebleken dat er in de verbeelding en de regels een aantal omissies of onduidelijkheden zijn opgetreden. Dat wordt met dit wijzigingsbesluit hersteld.

Het wijzigingsbesluit ligt van 12 april tot en met 24 mei 2024 ter inzage. In diverse huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant van 11 april 2024 is hiervan een kennisgeving geplaatst. Het wijzigingsbesluit is op 11 april 2024 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?