Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost - fase 2 - Ontwerpbesluiten Wbr-vergunningen

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
26 september 2023

Bij de terinzagelegging van fase 1 zijn de ontwerpbesluiten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onjuist gepubliceerd. Om die reden worden deze besluiten opnieuw ter inzage gelegd in fase 2. Op deze pagina vindt u de twee ontwerpbesluiten van dit project - fase 2. De aanvragen kunt u vinden op de fase 1 pagina onder nr 5. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost.

Bent u tevreden over deze pagina?