Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost - fase 1 - Ontwerpbesluiten

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
6 september 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost.

Zienswijzen

Coördinatiebesluit

Op 8 augustus 2022 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd over de coördinatie van vergunningen.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (RVO)

Aanvraag (pdf, 45 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 249 kB) Besluit (pdf, kB)
2

Vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Aanvraag (pdf, 51

MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 23 MB) Besluit (pdf, kB)
3

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)
A permanent
B tijdelijk

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag A deel 1 (pdf, 52 MB)
Aanvraag A deel 2 (pdf, 87 MB)
Aanvraag A deel 3 (pdf, 47 MB)
Aanvraag A deel 4 (pdf, 71 MB)

Aanvraag B (pdf, 12 MB)

Ontwerpbesluit A (pdf, 615 kB)

 

Ontwerpbesluit B (pdf, 853 kB)

Besluit (pdf, kB)
4

Watervergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag deel 1 (pdf, 22 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 50 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 17 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 760 kB) Besluit (pdf, kB)
5

Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (Wbr)
A permanent
B tijdelijk

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Aanvraag A deel 1 (pdf, 44 MB)
Aanvraag A deel 2 (pdf, 67 MB)
Aanvraag A deel 3 (pdf, 60 MB)
Aanvraag A deel 4 (pdf, 54 MB)
Aanvraag A deel 5 (pdf, 54 MB)
Aanvraag A deel 6 (pdf, 61 MB)

Aanvraag B (pdf, 16 MB)

De ontwerpbesluiten kunt u vinden op de pagina

Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost
fase 2 Ontwerpbesluiten Wbr-vergunningen

Besluit (pdf, kB)
6

Watervergunning

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Aanvraag deel 1 (pdf, 41 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 50 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 60 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 598 kB)
Bijlage 1 (pdf, 1 MB)
Besluit (pdf, kB)
7

Vergunning Spoorwegwet

ProRail

Aanvraag (pdf, 65 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 785 kB) Besluit (pdf, kB)
8

Vergunning Spoorwegwet HSL

ProRail

Aanvraag (pdf, 11 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf, kB)
9

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018

Provincie Zeeland

Aanvraag (pdf, 12 MB) Ontwerpbesluit (pdf,181 kB) Besluit (pdf, kB)
10

Ontheffing artikel Interim Omgevingsverordening
Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Aanvraag (pdf, 19 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 192 kB) Besluit (pdf, kB)
11

Omgevingsvergunning

Gemeente Reimerswaal

Aanvraag deel 1 (pdf, 80 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 74 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 63 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 59 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 417 kB)

Bijlage 1 (pdf, 108 kB)
Bijlage 2 (pdf, 21 MB)
Bijlage 3 (pdf, 15 kB)
Bijlage 4 (pdf, 2 MB)
Bijlage 5 (pdf, 4 MB)
Bijlage 6 (pdf, 98 kB)
Bijlage 7 (pdf, 83 kB)
Bijlage 8 (pdf, 103 kB)
Bijlage 9 (pdf, 545 kB)
Bijlage 10 (pdf, 70 kB)

Besluit (pdf, kB)
12

Omgevingsvergunning

Gemeente Woensdrecht

Aanvraag deel 1 (pdf, 82 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 79 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 58 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 52 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 47 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 376 kB) Besluit (pdf, kB)
13

Omgevingsvergunning

Gemeente Bergen op Zoom

Aanvraag deel 1 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 54 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 70 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 58 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 41 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 232 kB) Besluit (pdf, kB)
14

Omgevingsvergunning

Gemeente Roosendaal

Aanvraag deel 1 (pdf, 30 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 78 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 59 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 52 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 69 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 71 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 58 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 77 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 70 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 34 MB)
Aanvraag deel 12 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 13 (pdf, 57 MB)
Aanvraag deel 14 (pdf, 28 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 509 kB) Besluit (pdf, kB)
15

Omgevingsvergunning

Gemeente Halderberge

Aanvraag deel 1 (pdf, 84 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 57 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 86 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 70 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 43 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 83 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 62 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 12 (pdf, 76 MB)
Aanvraag deel 13 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 14 (pdf, 70 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 645 kB) Besluit (pdf, kB)
16

Omgevingsvergunning

Gemeente Moerdijk

Aanvraag deel 1 (pdf, 42 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 65 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 90 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 92 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 56 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 95 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 88 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 86 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 47 MB)
Aanvraag deel 12 (pdf, 76 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 296 kB) Besluit (pdf, kB)
17

Omgevingsvergunning

Gemeente Drimmelen

Aanvraag deel 1 (pdf, 28 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 71 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 78 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 88 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 48 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 56 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 85 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 64 MB)
Aanvraag deel 12 (pdf, 65 MB)
Aanvraag deel 13 (pdf, 44 MB)
Aanvraag deel 14 (pdf, 85 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 464 kB) Besluit (pdf, kB)
18

Omgevingsvergunning

Gemeente Geertruidenberg

Aanvraag deel 1 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 56 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 83 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 75 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 65 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 61 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 34 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 82 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 71 MB)
Aanvraag deel 12 (pdf, 72 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 191 kB) Besluit (pdf, kB)
19

Omgevingsvergunning

Gemeente Oosterhout

Aanvraag deel 1 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 69 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 65 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 88 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 83 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 82 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 49 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 868 kB) Besluit (pdf, kB)
20

Omgevingsvergunning

Gemeente Dongen

Aanvraag deel 1 (pdf, 82 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 80 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 67 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 45 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 57 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 5 MB) Besluit (pdf, kB)
21

Omgevingsvergunning

Gemeente Waalwijk

Aanvraag deel 1 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 90 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 50 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 54 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 421 kB) Besluit (pdf, kB)
22

Omgevingsvergunning

Gemeente Loon op Zand

Aanvraag deel 1 (pdf, 90 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 52 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 75 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 80 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 459 kB) Besluit (pdf, kB)
23

Omgevingsvergunning

Gemeente Tilburg

Aanvraag deel 1 (pdf, 80 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 73 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 92 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 68 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 35 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 876 kB) Besluit (pdf, kB)
24

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag deel 1 (pdf, 24 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 83 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 49 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 50 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 50 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 59 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 800 kB) Besluit (pdf, kB)
25

Watervergunning

Waterschap Brabantse Delta

Aanvraag deel 1 (pdf, 54 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 95 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 87 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 82 MB)
Aanvraag deel 5 (pdf, 81 MB)
Aanvraag deel 6 (pdf, 78 MB)
Aanvraag deel 7 (pdf, 69 MB)
Aanvraag deel 8 (pdf, 48 MB)
Aanvraag deel 9 (pdf, 59 MB)
Aanvraag deel 10 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 11 (pdf, 54 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 788 kB) Besluit (pdf, kB)

 

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?