Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Gepubliceerd op:
7 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de Schelde-Deltaregio Zeeland/West-Brabant en Rijnmond een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond.

Waarom het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk netwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt.

Het netwerk loopt vanaf de Belgische grens bij Sas van Gent via Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant, met een aftakking naar Borsele en het Sloegebied in Vlissingen, naar Rotterdam/Rijnmond en naar de aansluiting op het landelijke netwerk richting Amsterdam.

Het onderstaande kaartbeeld laat een schematische weergave van het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland zien. Deze figuur geeft de diverse onderdelen van het project weer: grensovergang(en) met België, hergebruik van bestaande aardgasleidingen, aanleg van nieuwe leidingen en aansluitleidingen naar industriële leveranciers en afnemers van waterstof.

Kaartje - Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - Waterstonetwerk Zuidwest-Nederland

Stand van zaken

Van 31 maart tot en met 11 mei 2023 hebben het voornemen en participatieplan van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het voornemen en participatieplan is hieronder nog te downloaden.

Informatiebijeenkomsten

Het is belangrijk om u goed te informeren en te betrekken bij de plannen. Daarom vonden er informatiebijeenkomsten plaats en werd er op 11 april 2023 een webinar georganiseerd. U kreeg op deze bijeenkomsten de ruimte om vragen te stellen.
Er waren 4 fysieke informatiebijeenkomsten waar u vrij kon in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

  • woensdag 12 april, De Vroone, C.D. Vereekestraat 74 in Kapelle
  • donderdag 13 april, Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen
  • dinsdag 18 april, Sporthallen Albrandswaard/Sporthal Rhoon, Stationsstraat 12 in Rhoon
  • donderdag 20 april, Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen a/d IJssel

Terugkijken webinar

U kunt het webinar van 11 april 2023 terugkijken.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over het waterstofnetwerk Zuid-West Nederland vindt u op: Zuidwest-Nederland › Hynetwork Services.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?