Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2024
Gepubliceerd op:
12 augustus 2022

Hynetwork is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen. Hynetwork is een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Wilt u reageren op het concept Voorkeursalternatief (concept-VKA)?

Van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2024 kunt u reageren op het concept-VKA voor dit project. Reageren kan via onderstaande knop.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied heeft tot doel de productie en het gebruik van waterstof in deze regio in een stroomversnelling te brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 3 - Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Stand van zaken

Het concept voorkeursalternatief (concept-VKA), de integrale effectenanalyse (IEA) en het milieueffectrapport fase 1 (MER fase 1) liggen van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2024 ter inzage. In diverse huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant van donderdag 18 april 2024 is hiervan een kennisgeving geplaatst.

Wat is een concept-VKA?

In het concept voorkeursalternatief wordt een voorkeur aangegeven voor een tracé. De keuze hiervoor is gemaakt op basis van opgevraagde adviezen, reacties, het milieueffectrapport (MER) en de integrale effectenanalyse (IEA). Op deze conceptversie kan iedereen reageren. In dit project worden de onderzoeken naar milieueffecten in 2 fasen verdeeld. De onderzoeken uit de eerste fase zijn nu uitgevoerd, de resultaten hiervan staan beschreven in het MER fase 1.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het concept-VKA ter inzage.

Inloopbijeenkomsten

In mei 2024 werden 4 inloopbijeenkomsten georganiseerd. U was van harte welkom om op deze bijeenkomsten vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Hynetwork waren aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten vonden plaats op:

  • 13 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in het Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk

  • 14 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in de kantine van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2, Velsen-Noord

  • 15 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in de kantine van SV Spaarnwoude, Ringweg 12a, Spaarndam 

  • 16 mei 2024 van 16:00 - 18:00 uur in het Nautisch Coördinatie Centrum, Capriweg 34, Amsterdam 

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Hynetwork participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de 2e fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met Hynetwork via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder downloaden.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?