380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord

Gepubliceerd op:
12 april 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

TenneT TSO B.V. (TenneT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten een ruimtelijke procedure voor de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding naar Middenmeer met de daarbij benodigde hoogspanningsstations.

Waarom uitbreiding van het hoogspanningsnet?

De uitbreiding van het hoogspanningsnet is nodig om knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen en de energietransitie te kunnen faciliteren. Deze knelpunten zijn nu al aanwezig en nemen in de periode tot 2030 sterk toe. Door de uitbreiding van het hoogspanningsnet:

  • Worden de bestaande en toekomstige knelpunten op 150 kV-niveau in Noord-Holland Noord opgelost;
  • Wordt de transportcapaciteit in Noord-Holland Noord toekomstbestendig uitgebreid;
  • Wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de industrie;
  • Kan transport van windenergie mogelijk gemaakt worden.

Stand van zaken

Binnenkort zal het project starten met de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?