Beleid Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

Gepubliceerd op:
7 april 2011
Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2020

De RES-directive (Europese richtlijn Hernieuwbare energie) Richtlijn 2009/28/EG heeft als doel het bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Deze richtlijn erkent omgevingsenergie en geothermie als hernieuwbare, niet-fossiele en dus duurzame bronnen.

Certificatie- en kwalificatieregelingen

De RES-directive stelt dat er certificatieregelingen of gelijkwaardige kwalificatieregelingen beschikbaar moeten zijn. Deze zijn bedoeld voor installateurs van kleinschalige warmwaterketels en verwarmingsketels op:

 • biomassa
 • fotovoltaïsche energie
 • thermische systemen op zonne-energie
 • bodemenergie
 • warmtepompen

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen warmte- en koudeopslaginstallaties (WKO-installaties) ontwerpen, installeren en beheren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ondergrondse en het bovengrondse gedeelte van het WKO-systeem. De TSA (warmtewisselaar) van het WKO-systeem vormt de grens tussen beide delen.

 • Certificering voor het ondergrondse gedeelde wordt geregeld volgens BRL SIKB 11000
 • Certificering voor bovengrondse gedeelte wordt geregeld volgens BRL KvINL 6000-21

Erkende bedrijven zoeken

Via Rijkswaterstaat.nl kunt u erkende bedrijven zoeken. Gebruik daarvoor het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Zoek op titel of nummer Normdocument en vul 11000 (voor erkende bedrijven voor het ondergrondse gedeelte) of 6000-21 (voor erkende bedrijven voor het bovengrondse gedeelte) in. Er zijn verschillende onderverdelingen:

 • 1a en b gaat over ontwerpen op hoofdlijnen;
 • 2a en 2b over ontwerpen in detail;
 • 3a en 3b over het installeren;
 • 4a en 4b gaan over het onderhouden en beheren.
  De a staat hierbij voor open systemen en de b voor gesloten systemen.

Actieplan Aardwarmte

In 2011 is het Actieplan Aardwarmte opgesteld. In dit plan staat hoe de Rijksoverheid samen met marktpartijen de klimaatdoelstelling wil bereiken. Onder andere door:

Meer informatie over het beleid over duurzame energie vindt u op onze pagina Beleid Duurzame Energie.

Vragen over bodemenergie en aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?