Beleid Duurzame Energie

Gepubliceerd op:
26 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Het opwekken, verspreiden en gebruiken van hernieuwbare (duurzame) energie draagt bij aan het streven om  in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, verminderen naar nul. 

In 2020 kwam 11,5% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. Maar we kijken verder. 

 

Energiesysteem 2050

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Hiervoor heeft Nederland een nieuw energiesysteem nodig: van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. Om een nieuw energiesysteem te ontwikkelen hebben we minder dan 30 jaar de tijd. Dit vraagt om keuzes die we, deels nú al, moeten maken. Nederland zit namelijk middenin de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Hiervoor is een plan nodig; samenhangend en langjarig energiebeleid. 

Om dit te realiseren startte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma Energiesysteem 2050 (PES). Een onderdeel van dit programma is het opstellen van een Nationaal Plan Energiesysteem . Dit plan beschrijft hoe Nederland klimaatneutraal wordt.

Lees meer op onze pagina Energiesysteem 2050

Green Deal

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, overheden en groepen burgers soms tegen belemmeringen aan. De Green Deals zijn er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

  • wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving;
  • toegankelijk maken van netwerken;
  • ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt;
  • inbrengen van kennis.

Lees meer op de pagina Green Deal

Topsectorenaanpak

In 10 sectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland.  Van deze topsectoren is energie er één (Topsector Energie). Elke sector heeft een topteam waarin deze samenwerking terugkomt. Met daarin een boegbeeld uit die sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve mkb-er. Zij bundelen hun innovatiekracht. Door te bouwen aan netwerken, innovatievraagstukken boven tafel te krijgen en kennis te verspreiden.

Meer weten?

Vragen over duurzame energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?