Green Deal

Gepubliceerd op:
29 januari 2014
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het kabinet geeft met de Green Deals ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Wij ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit bij de uitvoering van Green Deals.

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms tegen belemmeringen aan. De Green Deals zijn er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

 • het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
 • het toegankelijk maken van netwerken
 • het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
 • inbrengen van kennis

De Green Deal is niet bedoeld voor financiële ondersteuning van initiatieven. Green Deals inspireren bij voorkeur anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn:

 • energie
 • voedsel
 • water
 • grondstoffen
 • biodiversiteit
 • mobiliteit
 • biobased economy
 • klimaat
 • bouw

Meer weten?

Wilt u weten of uw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Of heeft u andere vragen? De rijksoverheid ondersteunt u op verschillende manieren.

Vragen over Green Deal?

Neem contact met ons op
 

Bent u tevreden over deze pagina?