Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie

Gepubliceerd op:
4 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2022

Het protocol Monitoring Hernieuwbare Energie is de basis voor de monitoring van hernieuwbare (duurzame) energie in Nederland. Hiermee laten we de methoden zien die we gebruiken voor het berekenen van de hoeveelheid hernieuwbare energie in Nederland. Dit document maken wij samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wij passen het protocol aan op de ontwikkelingen van de technieken en ontwikkelingen in de markt. Verschillende stakeholders geven input bij de uitwerking van de onderdelen van het protocol. Deze input verwerken wij zo goed als mogelijk.

Waarom een protocol?

Met het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie meten we de hoeveelheid (aandeel) duurzame energie in Nederland. Duurzame energiebronnen zijn bijvoorbeeld wind- en zonne-energie en biomassa. Het protocol beschrijft hoe de productie en het gebruik van hernieuwbare energie berekend wordt. U leest welke keuzes worden gemaakt bij de invoering van de hernieuwbare energieberekeningen uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive, afgekort als RED) en de EU-Verordening voor energiestatistieken.

Het protocol is een belangrijke basis voor het rapporteren over hernieuwbare energie aan de Europese Unie

Het protocol

De versie van 2015 was gebaseerd op de REDI uit 2009. De herziene versie van 2022 volgt de REDII uit 2018. Onder deze alinea vindt u de laatste versie van het protocol (2022) als download. De nieuwe Europese richtlijn voor duurzame energie (REDII)  is belangrijk voor de wijzigingen, vergeleken met de vorige versie van 2015. De REDII stelt bijvoorbeeld nieuwe eisen aan:

  • hernieuwbare brandstoffen voor transport (het rapporteren erover);
  • de inzet van biomassa voor warmte en elektriciteit;
  • het gebruik van Garanties van Oorsprong (GVO’s).

Ook zijn er voor enkele technieken nieuwe kengetallen. Bijvoorbeeld voor zonnewarmte;  de methode is nu maximaal afgestemd op actuele Europese standaarden.

Meer weten?

Lees meer over de monitoring van hernieuwbare energie op de website van het CBS bij ‘Industrie en energie’. Hier vindt u publicaties en actuele cijfers over hernieuwbare energie via 'Statline'.

Vragen over duurzame energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?