Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Aanvragen

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 juni 2023

Gaat u als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of gaat u een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Vraag subsidie aan met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Lees welke stappen u neemt om een aanvraag in te dienen.

Aanvraagronde 2023

De openstelling van de SDE++ 2023 is uitgesteld tot september. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant, zodat u zich kunt voorbereiden op een aanvraag.

Lees het nieuwsbericht Openstelling SDE++ 2023 uitgesteld tot september.

We publiceren de maximale subsidiebedragen en fasebedragen per categorie binnenkort. Meer informatie volgt na de officiële bekendmaking in de Staatscourant. Houd hiervoor deze pagina in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief Duurzaam ondernemen.

De openstelling is verdeeld in 5 fasen. In het Stappenplan aanvragen leest u in welke fase u kunt aanvragen.

Bereid uw aanvraag goed voor

Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed voorbereidt. In de brochure en op deze pagina vindt u meer informatie. Wilt u zich eerst oriënteren op de werking en achtergrond van de SDE++? Bekijk dan de pagina SDE++: Oriënteren.

Project opnieuw indienen

Heeft u in een eerdere openstellingsronde een positieve subsidiebeschikking voor uw project ontvangen, maar kunt u dit project onder de voorwaarden uit uw beschikking niet meer realiseren? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van hogere kosten, waardoor het project niet meer rendabel is. Dan kunt u mogelijk een nieuwe aanvraag voor uw project doen.

Voordat u opnieuw subsidie aanvraagt, stuurt u ons een verzoek tot intrekking van uw huidige subsidiebeschikking. U maakt hierin duidelijk waarom u het project met de bestaande beschikking niet kunt realiseren. Mail uw verzoek naar sde@rvo.nl, onder vermelding van uw SDE-projectnummer. Wij beoordelen dan of de beschikking kan worden ingetrokken.

Als u een nieuwe aanvraag indient en uw huidige subsidiebeschikking niet heeft laten intrekken, dan wijzen wij de nieuwe aanvraag af. Er mag volgens de regeling namelijk niet meer dan één positieve beschikking voor dezelfde productie-installatie worden afgegeven.

Onder welke categorie valt uw project?

U kunt subsidie aanvragen binnen 5 hoofdcategorieën. Onder deze hoofdcategorieën vallen verschillende technieken. Bekijk in welke categorie uw techniek valt door op het uitklapmenu te klikken. In de brochure vindt u ook de subcategorieën die hieronder vallen.

Brochure

Wilt u meer weten over de technieken binnen de SDE++? Deze zijn te vinden in de brochure SDE++ 2023. Hierin leest u over de categorieën en technieken, de voorwaarden per techniek en de vereiste bijlagen. Binnenkort plaatsen we hier de download van de brochure.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voldoen aan diverse voorwaarden, die verschillen per categorie. Deze kunt u vinden in de brochure (die we op de website plaatsen na de publicatie in de Staatscourant).

Ook gelden de volgende algemene voorwaarden:

Stappenplan aanvragen

Bereid uw project goed voor en bekijk of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doorloop dan de volgende stappen:

How do you apply?

Is Dutch not your native language? Check out our English website Stimulation of sustainable energy production and climate transition (SDE++). Here you can read how you can apply for this subsidy and which conditions you must meet.

Na uw aanvraag

Wij behandelen alleen volledige aanvragen. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid om dit te herstellen. Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is, nemen wij deze in behandeling en telt deze mee in de rangschikking voor het subsidiebudget. Daarna beoordelen wij of uw project aan de eisen van de SDE voldoet.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die wij ontvangen na 17:00 uur of op niet-werkdagen, tellen mee als 'ontvangen op de volgende werkdag'. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag (van 17:00 tot 17:00 uur de volgende werkdag) maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Rangschikking op subsidie-intensiteit

Gaan we op een bepaalde dag over het budget heen? Dan rangschikken wij op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit.

Voorrang voor technieken binnen hekjes

Nieuw in 2023 zijn ‘hekjes’ in het subsidiebudget. Een hekje zorgt ervoor dat bepaalde technieken met een hogere subsidie-intensiteit meer kans maken om aan bod komen. Het gaat hierbij om technieken die vallen onder ‘Lage temperatuur warmte’, ‘Hoge temperatuur warmte’ en ‘Moleculen’. We noemen dit domeinen. In de brochure kunt u lezen om welke technieken het gaat.

Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn zijn ze noodzakelijk voor de energietransitie. De kosten kunnen dalen naarmate deze technieken meer worden gebruikt. Om projecten in die domeinen te stimuleren, reserveren we hiervoor  € 750 miljoen per domein.

We behandelen subsidieaanvragen binnen de hekjes op dezelfde wijze als buiten de hekjes. Wanneer het budget binnen een hekje verdeeld is, schuiven de eventueel resterende aanvragen voor dit domein door naar het budget buiten de hekjes. Als binnen een hekje budget overblijft, dan voegen we dit toe aan het budget buiten de hekjes zodat andere technieken hier alsnog aanspraak op kunnen maken. 

U ontvangt van ons een brief

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een brief waarin wij u laten weten of u subsidie krijgt. Dit noemen wij de subsidiebeschikking. Deze periode kunnen wij eenmalig met maximaal 13 weken verlengen.

Is de beschikking positief? Dan kunt u beginnen met de realisatie van uw project. U heeft daarbij een aantal verplichtingen. Welke dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u in uw beschikking en op de pagina’s SDE++: Realiseren en SDE++: Produceren.

Is uw beschikking negatief? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van afgifte van de beschikking bezwaar maken. In uw beschikking leest u hoe u dat kunt doen.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Krijgt uw project een subsidie van € 400 miljoen of meer? Dan moet u na ontvangst van de subsidiebeschikking een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven.

Dit is ook verplicht als u subsidie krijgt voor een project in de categorieën voor CO2-afvang en -opslag (CCS) of CO2-afvang en -gebruik (CCU) in de glastuinbouw met een nieuwe afvanginstallatie, zuiveringsinstallatie of vervloeiingsinstallatie waarvoor u nog geen omgevingsvergunning heeft.

Als een uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie voor u verplicht zijn:

  • Stuur ons de ondertekende uitvoeringsovereenkomst binnen 2 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u het Model Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Stuur ons de bankgarantie binnen 4 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u het Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Verlenen wij voor een uitbreiding van een productie-installatie een volgende SDE++-subsidie, terwijl de productie van de eerdere SDE++-subsidie nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de subsidies bij elkaar opgeteld meer dan € 400 miljoen bedragen.

Binnenkort plaatsen we hier de downloads van het 'Model Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' en het 'Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' voor de openingsronde van 2023.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over de SDE++? Kijk dan op Veelgestelde vragen SDE++.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?