Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2024
Gepubliceerd op:
12 maart 2021

Gaat u als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of gaat u een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Vraag subsidie aan met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Lees welke stappen u neemt om een aanvraag in te dienen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 10 september 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 10 oktober 2024
17:00
Totaal budget:
€ 11.500.000.000

Wat is er anders in de aanvraagronde 2024?

Er zijn dit jaar een paar veranderingen in de SDE++:

  • Doet u een aanvraag voor een project met zonnepanelen of windmolens? Dan krijgt u minder subsidie bij hoge winst. Op Veranderingen voor Zon-PV en Wind in SDE++ leest u hoe dit werkt.
  • U kunt voor meer technieken subsidie aanvragen.

Lees het nieuwsbericht: Meer SDE++-subsidie voor energie-opwek en CO2-vermindering bedrijven in 2024

Bereid uw aanvraag goed voor

De aanvraagronde is verdeeld in 5 fasen. In het Stappenplan aanvragen leest u in welke fase u kunt aanvragen.

Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed voorbereidt. Op deze pagina en in de brochure vindt u meer informatie. Wilt u zich eerst oriënteren op de werking en achtergrond van de SDE++? Bekijk dan de pagina SDE++: Oriënteren.

Heeft u al opdrachten gegeven voor de bouw van de productie-installatie, of bent u er zelfs al mee begonnen? Dan kunt u geen aanvraag meer indienen voor de SDE++. Eerder was dit wel toegestaan, als u de productie-installatie nog niet in gebruik had genomen. Door staatssteunregels van de Europese Commissie mag dit niet meer. 

Heeft u al een subsidieverlening maar heeft uw project vertraging opgelopen? Dan geldt een uitzondering op deze regel en kunt u opnieuw SDE++ aanvragen. Hoe dat werkt, leest u op SDE++: Project opnieuw indienen.

Vraag op tijd vergunningen aan

Meestal heeft u voor de plaatsing van uw installatie één of meer vergunningen nodig. U moet al een vergunning hebben op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Begin dus op tijd met de aanvraag van uw vergunning. U moet een kopie van uw vergunning meesturen met uw aanvraag. Welke vergunning(en) u nodig heeft voor uw installatie, vindt u in de brochure.

Wilt u uw project met ons bespreken?

Wilt u subsidie aanvragen voor uw project, maar heeft u nog enkele vragen? Vraag dan een adviesgesprek aan met een van onze adviseurs.

 Adviesgesprek aanvragen

Onder welke categorie valt uw project?

U kunt subsidie aanvragen binnen 5 hoofdcategorieën. Onder deze hoofdcategorieën vallen verschillende technieken. Bekijk in welke categorie uw techniek valt door op het uitklapmenu te klikken. In de brochure vindt u ook de subcategorieën die hieronder vallen.

Download de brochure

Wilt u meer weten over de technieken binnen de SDE++? Deze zijn te vinden in onze brochure. Hierin leest u over de categorieën en technieken, de voorwaarden per techniek en de vereiste bijlagen. Deze gaat nu nog over de aanvraagronde in 2023. Binnenkort plaatsen we de brochure voor de aanvraagronde in 2024.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Die verschillen per categorie. U vindt ze in de brochure. Ook gelden de volgende algemene voorwaarden:

Gebruikt u biomassa om energie op te wekken?

Als u biomassa gebruikt om energie op te wekken met uw productie-installatie, dan gelden aanvullende eisen. Lees hiervoor de volgende pagina’s:

Op dit moment onderhandelt de Europese Unie over de duurzaamheidseisen uit de RED III (Renewable Energy Directive). De RED III zal een aanscherping zijn van de RED II. Mogelijk veranderen de vermogensgrenzen waarmee een installatie aan de RED-duurzaamheidseisen moet voldoen. Het kan hierdoor zijn dat u met een SDE++-subsidie uit de aanvraagronde van 2023 moet gaan voldoen aan de eisen van de RED III.

Stappenplan aanvragen

Bereid uw project goed voor en bekijk of u aan alle voorwaarden voldoet. Doorloop dan de volgende stappen:

Aanvragen

U kunt nu geen subsidie aanvragen. Dat kan weer vanaf 10 september 2024. De regeling sluit 10 oktober. 

Aanvragen 2023 verwerkt

In de subsidieronde van 2023 dienden ondernemers en non-profitorganisaties 1.970 aanvragen in voor een bedrag van ongeveer € 16,3 miljard. Dat is ruim 2 keer zoveel als het beschikbare subsidiebudget van € 8 miljard. Uiteindelijk krijgen 1.601 projecten subsidie. 

Veel aanvragen zijn afgewezen, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Wij roepen u daarom op om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van uw aanvraag.

Lees het nieuwsbericht RVO roept aanvragers SDE++ op zich goed voor te bereiden.

Na uw aanvraag

Wij behandelen alleen volledige aanvragen. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid om dit te herstellen. Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is, nemen wij deze in behandeling en telt deze mee in de rangschikking voor het subsidiebudget. Daarna beoordelen wij of uw project aan de eisen van de SDE voldoet.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die wij ontvangen na 17:00 uur of op niet-werkdagen, tellen mee als 'ontvangen op de volgende werkdag'. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag (van 17:00 tot 17:00 uur de volgende werkdag) maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Rangschikking op subsidie-intensiteit

Gaan we op een bepaalde dag over het budget heen? Dan rangschikken wij op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit.

Voorrang voor technieken binnen hekjes

Nieuw in 2023 zijn ‘hekjes’ in het subsidiebudget. Een hekje zorgt ervoor dat bepaalde technieken met een hogere subsidie-intensiteit meer kans maken om aan bod komen. Het gaat hierbij om technieken die vallen onder ‘Lage temperatuur warmte’, ‘Hoge temperatuur warmte’ en ‘Moleculen’. We noemen dit domeinen. In de brochure kunt u lezen om welke technieken het gaat.

Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn zijn ze noodzakelijk voor de energietransitie. De kosten kunnen dalen naarmate deze technieken meer worden gebruikt. Om projecten in die domeinen te stimuleren, reserveren we hiervoor  € 750 miljoen per domein.

We behandelen subsidieaanvragen binnen de hekjes op dezelfde wijze als buiten de hekjes. Wanneer het budget binnen een hekje verdeeld is, schuiven de eventueel resterende aanvragen voor dit domein door naar het budget buiten de hekjes. Als binnen een hekje budget overblijft, dan voegen we dit toe aan het budget buiten de hekjes zodat andere technieken hier alsnog aanspraak op kunnen maken. 

U ontvangt van ons een brief

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een brief waarin wij u laten weten of u subsidie krijgt. Dit noemen wij de subsidiebeschikking. Deze periode kunnen wij eenmalig met maximaal 13 weken verlengen.

Is de beschikking positief? Dan kunt u beginnen met de realisatie van uw project. U heeft daarbij een aantal verplichtingen. Welke dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u in uw beschikking en op de pagina’s SDE++: Realiseren en SDE++: Produceren.Is uw beschikking negatief? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van afgifte van de beschikking bezwaar maken. In uw beschikking leest u hoe u dat kunt doen.

Brieven nu ook digitaal

Heeft u een aanvraag gedaan voor de SDE++ 2023? Dan kunt u de brieven die u van ons ontvangt ook digitaal bekijken. Deze kunt u terugvinden als u inlogt op eLoket. Onder ‘Mijn aanvragen’ in Mijndossier vindt u:

  • uw gegevens
  • uw correspondentie met ons
  • de status van uw project 

U kunt hier ook via een link digitaal reageren op een brief die u van ons heeft ontvangen. Zo kunt u eventuele vragen van ons beantwoorden of nieuwe informatie aanleveren. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail als u digitaal heeft gereageerd.

Wij sturen deze notificatiemails naar het e-mailadres dat u in het profiel in het eLoket heeft opgegeven. Wij sturen deze niet naar het e-mailadres dat in uw aanvraag staat.

U krijgt onze brieven ook nog steeds per post. Daarin verwijzen we naar het eLoket. U krijgt een e-mail van ons als er nieuwe correspondentie klaarstaat in eLoket. Op termijn versturen we geen brieven per post meer als u daarvoor akkoord geeft. Daarvoor krijgt u dan een verzoek.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Krijgt uw project een subsidie van € 400 miljoen of meer? Dan moet u na ontvangst van de subsidiebeschikking een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven.

Dit is ook verplicht als u subsidie krijgt voor een project in de categorieën voor CO2-afvang en -opslag (CCS) of CO2-afvang en -gebruik (CCU) in de glastuinbouw met een nieuwe afvanginstallatie, zuiveringsinstallatie of vervloeiingsinstallatie waarvoor u nog geen omgevingsvergunning heeft.

Als een uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie voor u verplicht zijn:

  • Stuur ons de ondertekende uitvoeringsovereenkomst binnen 2 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u onderstaand Model Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Stuur ons de bankgarantie binnen 4 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u onderstaand Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Verlenen wij voor een uitbreiding van een productie-installatie een volgende SDE++-subsidie, terwijl de productie van de eerdere SDE++-subsidie nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de subsidies bij elkaar opgeteld meer dan € 400 miljoen bedragen.

Veelgestelde vragen over aanvraagfase

Hier vindt u antwoorden op vragen over de aanvraagfase onderverdeeld in thema's.

Heeft u al een brief ontvangen dat u subsidie krijgt? Dan is de realisatiefase begonnen. Heeft u hierover een vraag? Kijk dan bij Veelgestelde vragen over de realisatiefase.

Heeft u uw installatie al in gebruik genomen? Dan bevindt u zich in de productiefase. Heeft u hierover een vraag? Kijk dan bij Veelgestelde vragen over productiefase.

Algemeen

Wind

Zon-PV

Bankgarantie en uitvoeringsovereenkomst

Samenwerkingsverband

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?