Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Aanvragen

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 februari 2024

Gaat u als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of gaat u een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Vraag subsidie aan met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Lees welke stappen u neemt om een aanvraag in te dienen.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 5 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 5 oktober 2023
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 8.000.000.000

Aanvraagronde 2023

In deze aanvraagronde hebben ondernemers 1.970 aanvragen ingediend. Samen zijn die goed voor een bedrag van € 16,3 miljard subsidie. Dat is ruim 2 keer zoveel als het budget. Wij beoordelen momenteel alle aanvragen. Bekijk de laatste stand van zaken in de afbeelding.

Het kan zijn dat wij meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Als dat voor uw aanvraag geldt, ontvangt u een brief van ons.

Bereid uw aanvraag goed voor

De aanvraagronde is verdeeld in 5 fasen. In het Stappenplan aanvragen leest u in welke fase u kunt aanvragen.

Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed voorbereidt. In de brochure en op deze pagina vindt u meer informatie. Dinsdag 4 juli gaven wij een webinar over de nieuwe aanvraagronde van de SDE++. Heeft u dit gemist of wilt u dit nog eens rustig terugzien? Kijk het webinar terug. Wilt u zich eerst oriënteren op de werking en achtergrond van de SDE++? Bekijk dan de pagina SDE++: Oriënteren.

Heeft u al opdrachten gegeven voor de bouw van de productie-installatie, of bent u er zelfs al mee begonnen? Dan kunt u geen aanvraag meer indienen voor de SDE++. Eerder was dit wel toegestaan, als u de productie-installatie nog niet in gebruik had genomen. Door staatssteunregels van de Europese Commissie mag dit niet meer. Heeft u al een subsidieverlening maar heeft uw project vertraging opgelopen? Dan geldt een uitzondering op deze regel en kunt u opnieuw SDE++ aanvragen.

Project opnieuw indienen

Heeft u in een eerdere aanvraagronde subsidie gekregen, maar kunt u dit project niet meer realiseren volgens de voorwaarden uit uw beschikking? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van hogere kosten, waardoor uw project niet meer rendabel is? Dan kunt u mogelijk een nieuwe aanvraag voor uw project doen.

Lees hoe u opnieuw subsidie aanvraagt

Onder welke categorie valt uw project?

U kunt subsidie aanvragen binnen 5 hoofdcategorieën. Onder deze hoofdcategorieën vallen verschillende technieken. Bekijk in welke categorie uw techniek valt door op het uitklapmenu te klikken. In de brochure vindt u ook de subcategorieën die hieronder vallen.

Download de brochure

Wilt u meer weten over de technieken binnen de SDE++? Deze zijn te vinden in de brochure SDE++ 2023. Hierin leest u over de categorieën en technieken, de voorwaarden per techniek en de vereiste bijlagen. Download de brochure.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voldoen aan diverse voorwaarden, die verschillen per categorie. Deze kunt u vinden in de brochure.

Ook gelden de volgende algemene voorwaarden:

Gebruikt u biomassa om energie op te wekken?

Als u biomassa gebruikt om energie op te wekken met uw productie-installatie, dan gelden aanvullende eisen. Lees hiervoor de volgende pagina’s:

Op dit moment onderhandelt de Europese Unie over de duurzaamheidseisen uit de RED III (Renewable Energy Directive). De RED III zal een aanscherping zijn van de RED II. Mogelijk veranderen de vermogensgrenzen waarmee een installatie aan de RED-duurzaamheidseisen moet voldoen. Het kan hierdoor zijn dat u met een SDE++-subsidie uit de aanvraagronde van 2023 moet gaan voldoen aan de eisen van de RED III.

Stappenplan aanvragen

Bereid uw project goed voor en bekijk of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doorloop dan de volgende stappen:

Aanvragen

U kunt op dit moment niet aanvragen. De regeling is gesloten.

How do you apply?

Is Dutch not your native language? Check out our English website Stimulation of sustainable energy production and climate transition (SDE++). Here you can read how you can apply for this subsidy and which conditions you must meet.

Na uw aanvraag

Wij behandelen alleen volledige aanvragen. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid om dit te herstellen. Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is, nemen wij deze in behandeling en telt deze mee in de rangschikking voor het subsidiebudget. Daarna beoordelen wij of uw project aan de eisen van de SDE voldoet.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die wij ontvangen na 17:00 uur of op niet-werkdagen, tellen mee als 'ontvangen op de volgende werkdag'. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag (van 17:00 tot 17:00 uur de volgende werkdag) maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Rangschikking op subsidie-intensiteit

Gaan we op een bepaalde dag over het budget heen? Dan rangschikken wij op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit.

Voorrang voor technieken binnen hekjes

Nieuw in 2023 zijn ‘hekjes’ in het subsidiebudget. Een hekje zorgt ervoor dat bepaalde technieken met een hogere subsidie-intensiteit meer kans maken om aan bod komen. Het gaat hierbij om technieken die vallen onder ‘Lage temperatuur warmte’, ‘Hoge temperatuur warmte’ en ‘Moleculen’. We noemen dit domeinen. In de brochure kunt u lezen om welke technieken het gaat.

Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn zijn ze noodzakelijk voor de energietransitie. De kosten kunnen dalen naarmate deze technieken meer worden gebruikt. Om projecten in die domeinen te stimuleren, reserveren we hiervoor  € 750 miljoen per domein.

We behandelen subsidieaanvragen binnen de hekjes op dezelfde wijze als buiten de hekjes. Wanneer het budget binnen een hekje verdeeld is, schuiven de eventueel resterende aanvragen voor dit domein door naar het budget buiten de hekjes. Als binnen een hekje budget overblijft, dan voegen we dit toe aan het budget buiten de hekjes zodat andere technieken hier alsnog aanspraak op kunnen maken. 

U ontvangt van ons een brief

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een brief waarin wij u laten weten of u subsidie krijgt. Dit noemen wij de subsidiebeschikking. Deze periode kunnen wij eenmalig met maximaal 13 weken verlengen.

Is de beschikking positief? Dan kunt u beginnen met de realisatie van uw project. U heeft daarbij een aantal verplichtingen. Welke dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u in uw beschikking en op de pagina’s SDE++: Realiseren en SDE++: Produceren.Is uw beschikking negatief? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van afgifte van de beschikking bezwaar maken. In uw beschikking leest u hoe u dat kunt doen.

  Brieven nu ook digitaal

  Heeft u een aanvraag gedaan voor de SDE++ 2023? Dan kunt u de brieven die u van ons ontvangt ook digitaal bekijken. Deze kunt u terugvinden als u inlogt op eLoket. Onder ‘Mijn aanvragen’ in Mijndossier vindt u:

  • uw gegevens
  • uw correspondentie met ons
  • de status van uw project 

  U kunt hier ook via een link digitaal reageren op een brief die u van ons heeft ontvangen. Zo kunt u eventuele vragen van ons beantwoorden of nieuwe informatie aanleveren. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail als u digitaal heeft gereageerd.

  Wij sturen deze notificatiemails naar het e-mailadres dat u in het profiel in het eLoket heeft opgegeven. Wij sturen deze niet naar het e-mailadres dat in uw aanvraag staat.

  U krijgt onze brieven ook nog steeds per post. Daarin verwijzen we naar het eLoket. U krijgt een e-mail van ons als er nieuwe correspondentie klaarstaat in eLoket. Op termijn versturen we geen brieven per post meer als u daarvoor akkoord geeft. Daarvoor krijgt u dan een verzoek.

  Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

  Krijgt uw project een subsidie van € 400 miljoen of meer? Dan moet u na ontvangst van de subsidiebeschikking een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven.

  Dit is ook verplicht als u subsidie krijgt voor een project in de categorieën voor CO2-afvang en -opslag (CCS) of CO2-afvang en -gebruik (CCU) in de glastuinbouw met een nieuwe afvanginstallatie, zuiveringsinstallatie of vervloeiingsinstallatie waarvoor u nog geen omgevingsvergunning heeft.

  Als een uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie voor u verplicht zijn:

  • Stuur ons de ondertekende uitvoeringsovereenkomst binnen 2 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u onderstaand Model Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Stuur ons de bankgarantie binnen 4 weken na de datum die in de beschikkingsbrief staat. Hiervoor gebruikt u onderstaand Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.
  • Verlenen wij voor een uitbreiding van een productie-installatie een volgende SDE++-subsidie, terwijl de productie van de eerdere SDE++-subsidie nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de subsidies bij elkaar opgeteld meer dan € 400 miljoen bedragen.

  Veelgestelde vragen over aanvraagfase

  Hier vindt u antwoorden op vragen over de aanvraagfase onderverdeeld in thema's.

  Heeft u al een brief ontvangen dat u subsidie krijgt? Dan is de realisatiefase begonnen. Heeft u hierover een vraag? Kijk dan bij Veelgestelde vragen over de realisatiefase.

  Heeft u uw installatie al in gebruik genomen? Dan bevindt u zich in de productiefase. Heeft u hierover een vraag? Kijk dan bij Veelgestelde vragen over productiefase.

  Algemeen

  Wind

  Zon-PV

  Bankgarantie en uitvoeringsovereenkomst

  Samenwerkingsverband

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?