Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2022

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en (non-)profit instellingen.

Denkt u hierbij aan een zonnepaneelsysteem op een dak, een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand of het afvangen van CO2 bij uw bedrijf voor gebruik in de glastuinbouw.

Voor kleinere projecten bieden wij andere regelingen. Bekijk alle regelingen op de subsidie- en financieringswijzer.

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt nu niet aanvragen. De SDE++ 2022 opent op dinsdag 28 juni 9:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

Doel SDE++-subsidie

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren we zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Webinar SDE++ 2022

Kenmerken

Wilt u meer weten over hoe de SDE++ werkt? Bijvoorbeeld over de verschillende fases van de openstelling, de maximale subsidiebedragen en hoe wij bedragen achteraf corrigeren?

Bekijk de kenmerken van de SDE++.

Budget en openstelling 2022

De SDE++ opent in 2022 op dinsdag 28 juni om 09:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober om 17:00 uur. Deze openstelling heeft 5 fasen. Door de zomerperiode is fase 2 langer open. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

  Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni 09:00 uur - 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur - 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur - 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur - 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur - 6 oktober 17:00 uur 300

Categorieën

De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Wilt u weten voor welke categorieën u in 2022 SDE++-subsidie aan kunt vragen? Bekijk dan de SDE++-brochure 2022. Of klik verder in onderstaande tabel. Via de hoofdcategorieën in de tabel komt u op de pagina’s waar u meer over de technieken leest.

In de aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022 vindt u de wettelijke tekst. Deze tekst is de basis voor de brochure en de informatie op deze website.

Categorieën van voorgaande jaren vindt u in eerdere versies van de brochure.

Categorieën SDE++ 2022

Hoofdcategorie Techniek

Hernieuwbare elektriciteit

 

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK) Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
Hernieuwbaar gas Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte

Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Hybride glasoven

CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Voorwaarden

Wilt u kans maken op subsidie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene en specifieke voorwaarden per categorie.

Lees hieronder alvast de belangrijkste algemene voorwaarden:

Aanvragen

Vraag subsidie aan tussen dinsdag 28 juni 09:00 uur en donderdag 6 oktober 17:00 uur. Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen? Ga direct door naar informatie over de aanvraagfase:

Na uw aanvraag

Kreeg u in een eerdere openstellingsronde al een positieve beschikking? Ga direct door naar informatie over de realisatie- of beheerfase:

Praktijkverhalen

Hoe dragen ondernemers bij aan de gezamenlijke doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen? Hoe gebruiken zij de SDE++-subsdie in hun dagelijkse praktijk?

Lees inspirerende praktijkverhalen van ondernemers die u voorgingen

"Energielabel C is tussenstap om in 2030 energieneutraal te zijn"

Marc Beste
Bouwkundige bij de centrale vastgoedorganisatie

Brochure SDE++ 2022

In de brochure vindt u uitgebreide informatie over de openstelling van de regeling in 2022. Bijvoorbeeld over hoe de subsidie werkt (systematiek), de categorieën, de fasebedragen en de specifieke aanvraagvoorwaarden per categorie. 

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?