Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. We verwachten dat voor de zomer een nieuwe aanvraagronde opengaat. Houd onze website in de gaten voor de precieze data.

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van COin de glastuinbouw. Voor kleinere projecten bieden wij andere regelingen. Bekijk alle regelingen op de subsidie- en financieringswijzer

Voor de SDE++ 2022 was een budget van € 13 miljard beschikbaar. De Rijksoverheid kan geen subsidie aanvragen. 

Hoge elektriciteitsprijzen en uw SDE-subsidie in 2023

Door de hoge energieprijzen is het voorlopige correctiebedrag (de gemiddelde energieprijs van het voorgaande jaar) hoger dan afgelopen jaar. Dit betekent dat wij in 2023 weinig tot geen SDE++-subsidie uitkeren. Dit komt omdat de SDE++ rekening houdt met onder meer de opbrengsten uit de door u opgewekte energie. 

De verwachting is dat de energieprijzen de komende tijd hoog blijven. U kunt de gevolgen daarvan voor uw subsidie inschatten door de Kenmerken van de SDE++ nog eens na te lezen. Lees meer over hoe wij uw subsidie berekenen op Berekening SDE++.

Doel SDE++-subsidie

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren we zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Kenmerken

Wilt u meer weten over hoe de SDE++ werkt? Bijvoorbeeld over de verschillende fases van de openstelling, de maximale subsidiebedragen en hoe wij bedragen achteraf corrigeren?

Bekijk de kenmerken van de SDE++.

Stand van zaken aanvraagronde 2022

De SDE++ was in 2022 open voor aanvragen van dinsdag 28 juni, 09:00 uur tot donderdag 6 oktober, 17:00 uur. Deze openstelling had 5 fasen. Door de zomerperiode was fase 2 langer open. Tijdens elke fase kon u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Meer hierover leest u op de pagina Kenmerken.

  Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni 09:00 uur - 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur - 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur - 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur - 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur - 6 oktober 17:00 uur 300

Categorieën

De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Wilt u weten voor welke categorieën u in 2022 SDE++-subsidie aan kon vragen? Bekijk dan de SDE++-brochure 2022. Of klik verder in onderstaande tabel. Via de hoofdcategorieën in de tabel komt u op de pagina’s waar u meer over de technieken leest.

In de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022 vindt u de wettelijke tekst. Deze tekst is de basis voor de brochure en de informatie op deze website.

Categorieën van voorgaande jaren vindt u in eerdere versies van de brochure.

Categorieën SDE++ 2022

Hoofdcategorie Techniek

Hernieuwbare elektriciteit

 

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK) Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
Hernieuwbaar gas Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte

Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Hybride glasoven

CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Voorwaarden

Wilt u kans maken op subsidie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene en specifieke voorwaarden per categorie.

Lees hieronder alvast de belangrijkste algemene voorwaarden:

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Houd onze website in de gaten voor een nieuwe aanvraagronde in 2023.

Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen voor een toekomstige subsidieaanvraag? Ga dan door naar informatie over de aanvraagfase:

Na uw aanvraag

Kreeg u in een eerdere openstellingsronde al een positieve beschikking? Ga door naar informatie over de realisatie- of beheerfase:

Praktijkverhalen

"Combinatie wind en zon sluit beter aan op vraag en aanbod energie." Dat vertelt Sjon Debie in één van de praktijkverhalen, waarbij een zonnepark werd gerealiseerd met behulp van de SDE++-subsidie. 

Sjon Debie
Bestuurslid Energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN)
Opening Zonnepark De Grift

Brochure SDE++ 2022

In de brochure vindt u uitgebreide informatie over de openstelling van de regeling in 2022. Bijvoorbeeld over hoe de subsidie werkt (systematiek), de categorieën, de fasebedragen en de specifieke aanvraagvoorwaarden per categorie. 

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

Onderneem maatschappelijk verantwoord

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?