Open voor aanvragen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van COin de glastuinbouw. Voor kleinere projecten bieden wij andere regelingen. Bekijk alle regelingen op de subsidie- en financieringswijzer

De SDE++ 2022 is nu geopend. U kunt uw aanvraag indienen tot donderdag 6 oktober, 17:00 uur.

Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar. De Rijksoverheid kan geen subsidie aanvragen. 

Doel SDE++-subsidie

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren we zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Kenmerken

Wilt u meer weten over hoe de SDE++ werkt? Bijvoorbeeld over de verschillende fases van de openstelling, de maximale subsidiebedragen en hoe wij bedragen achteraf corrigeren?

Bekijk de kenmerken van de SDE++.

Webinar SDE++ 2022

Let op: ten tijde van dit webinar was het onderzoek naar het transport- en opslagtarief voor de techniek CO2-afvang en -opslag (CCS) nog niet klaar. Inmiddels zijn op basis van dit onderzoek de basisbedragen voor CCS verhoogd en het plafond voor de industrie aangepast. Zie voor de actuele bedragen de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++.

Budget en openstelling 2022

Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

De SDE++ opent in 2022 op dinsdag 28 juni om 09:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober om 17:00 uur. Deze openstelling heeft 5 fasen. Door de zomerperiode is fase 2 langer open. Tijdens elke fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Meer hierover leest u op de pagina Kenmerken.

  Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni 09:00 uur - 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur - 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur - 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur - 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur - 6 oktober 17:00 uur 300

Categorieën

De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Wilt u weten voor welke categorieën u in 2022 SDE++-subsidie aan kunt vragen? Bekijk dan de SDE++-brochure 2022. Of klik verder in onderstaande tabel. Via de hoofdcategorieën in de tabel komt u op de pagina’s waar u meer over de technieken leest.

In de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022 vindt u de wettelijke tekst. Deze tekst is de basis voor de brochure en de informatie op deze website.

Categorieën van voorgaande jaren vindt u in eerdere versies van de brochure.

Categorieën SDE++ 2022

Hoofdcategorie Techniek

Hernieuwbare elektriciteit

 

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK) Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
Hernieuwbaar gas Hernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte

Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Hybride glasoven

CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Voorwaarden

Wilt u kans maken op subsidie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene en specifieke voorwaarden per categorie.

Lees hieronder alvast de belangrijkste algemene voorwaarden:

Aanvragen

Vraag subsidie aan tussen dinsdag 28 juni 09:00 uur en donderdag 6 oktober 17:00 uur. Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen? Ga door naar informatie over de aanvraagfase of regel uw aanvraag direct:

Na uw aanvraag

Kreeg u in een eerdere openstellingsronde al een positieve beschikking? Ga door naar informatie over de realisatie- of beheerfase:

Praktijkverhalen

"Combinatie wind en zon sluit beter aan op vraag en aanbod energie." Dat vertelt Sjon Debie in één van de praktijkverhalen, waarbij een zonnepark werd gerealiseerd met behulp van de SDE++-subsidie. 

Sjon Debie
Bestuurslid Energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN)
Opening Zonnepark De Grift

Brochure SDE++ 2022

In de brochure vindt u uitgebreide informatie over de openstelling van de regeling in 2022. Bijvoorbeeld over hoe de subsidie werkt (systematiek), de categorieën, de fasebedragen en de specifieke aanvraagvoorwaarden per categorie. 

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?