Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Realiseren

Laatst gecontroleerd op:
24 oktober 2023
Gepubliceerd op:
23 juni 2020

Heeft u van ons een positieve subsidiebeschikking ontvangen? Dan kunt u uw plan gaan uitvoeren en de productie-installatie bouwen. Lees welke stappen u nog moet nemen om uw installatie te realiseren en in gebruik te nemen.

Wat is de realisatiefase?

U hebt van ons een brief ontvangen dat uw subsidieaanvraag is toegekend. Dit noemen we een positieve beschikking. Nu begint de realisatiefase van uw project. Dit is de fase tussen de ontvangst van uw positieve subsidiebeschikking en het moment dat u begint met de exploitatie van uw productie-installatie. U brengt in deze fase uw projectplan tot uitvoering. U moet hierbij voldoen aan de voorwaarden die in uw subsidiebeschikking staan. Daarnaast moet u nog enkele stappen doorlopen om uw installatie te realiseren. Dit doet u voordat u de installatie in gebruik neemt.

Stappenplan realisatiefase

Na de beschikking zijn er enkele verplichte momenten om de installatie te realiseren. Dit stappenplan is hiervan een globaal overzicht. 

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven? Dan mailt u deze naar sde@rvo.nl. Vermeld hierbij het projectnummer dat in uw beschikkingsbrief staat. Dit begint met ‘SDE’, gevolgd door 7 cijfers.

Wijzigingen die u per mail kunt doorgeven:

  • een andere contactpersoon opgeven of nieuwe contactgegevens
  • een verhuizing
  • een nieuw bankrekeningnummer

Veelgestelde vragen over realisatiefase

Zon-PV

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?