Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Oriënteren

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2024
Gepubliceerd op:
15 mei 2020

Oriënteert u zich op de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Wilt u meer weten over de werking en resultaten hiervan? Op deze pagina leest u achtergronden, praktijkverhalen, feiten en cijfers van de regeling.

Doel SDE++

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De subsidieregeling SDE++ draagt hieraan bij. Met deze subsidie stimuleren we bedrijven en non-profitorganisaties om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Met energietransitie bedoelen we de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Bekijk onderstaande video voor een beknopte uitleg van de SDE++.

Hoe de SDE++ werkt

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die u opwekt of de werkelijke hoeveelheid CO2 die u minder uitstoot door het gebruik van uw installatie.

U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen u aanvraagt.

Er zijn 5 hoofdcategorieën:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbaar gas
  • Hernieuwbare warmte
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie.

Hieronder vallen verschillende technieken. Zo kunt u bijvoorbeeld onder hernieuwbare elektriciteit aanvragen voor zonnepanelen, of onder CO2-arme warmte voor een elektrische boiler, of onder CO2-arme productie voor CO2-afvang en -gebruik. Kijk voor meer informatie over de hoofdcategorieën, technieken en subcategorieën op de pagina over Aanvragen.

Subsidie voor onrendabele top

Met deze subsidie willen wij investeringen in de productie van hernieuwbare energie of in de vermindering van CO2-uitstoot stimuleren. Wij subsidiëren daarom de ‘onrendabele top’. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de gemiddelde marktvergoeding voor de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’).

Als de marktvergoeding stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die u ontvangt. Bij hoge energie- of CO2-prijzen kan het dus zijn dat het correctiebedrag hoger is dan het aanvraagbedrag. Het is bij een hoge marktvergoeding dus zelfs mogelijk dat uw subsidievoorschot € 0 is. Wij adviseren u om rekening met deze systematiek te houden wanneer u contracten met afnemers afsluit.

Aan de andere kant is uw subsidie hoger bij een lagere marktvergoeding. Daaraan zit wel een plafond. Als de marktvergoeding onder de basisenergieprijs/het basisbroeikasgasbedrag komt, dan stijgt de subsidie niet meer mee.

Hoe dit precies werkt, leggen we hieronder uit in tekst en beeld.

Voorbeeld in beeld: hoe de SDE++-subsidie in het ene jaar hoger uitvalt dan in een ander jaar, als de gemiddelde marktwaarde daalt (en andersom):

Basis- en aanvraagbedrag

Elke categorie installaties heeft een eigen basisbedrag. Het basisbedrag is de kostprijs voor productie van hernieuwbare energie of de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit basisbedrag is het maximale bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Het basisbedrag (of het aanvraagbedrag) ligt vast voor de hele looptijd van de subsidie. Als de gemiddelde marktwaarde hierboven komt of hieraan gelijk is, ontvangt u geen subsidie meer. In de afbeelding met het voorbeeld hierboven ziet u dit in de jaren 1 tot en met 5 en 15 van de looptijd van het project.

Correctiebedrag

Uit uw installatie haalt u opbrengsten. Dit zijn de opbrengsten van uw opgewekte hernieuwbare energie (voor eigen gebruik of voor levering aan een net) of van de verminderde uitstoot van CO2 (waardoor u minder CO2-emissierechten hoeft te kopen). Daarnaast kunt u geld verdienen met certificaten Garantie van Oorsprong en het verhandelen van emissierechten in het Emission Trading System (ETS). We verminderen uw subsidie met deze opbrengsten.

Hiervoor worden de gemiddelde opbrengsten jaarlijks vastgesteld in een correctiebedrag. Hoe hoog dit correctiebedrag is, hangt onder andere af van de gemiddelde energieprijzen of de waarde van de CO2-emissierechten. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent ieder jaar de correctiebedragen. De Staatscourant publiceert jaarlijks de voorlopige en definitieve correctiebedragen.

Ondergrens

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag kan niet lager worden dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze bedragen zijn gebaseerd op het tweederde deel van de langetermijnprijs. De langetermijnprijs is gebaseerd op gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie.

Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag (de ondergrens), krijgt u dus de maximale subsidie.

Laat u inspireren

Hier vindt u enkele verhalen uit de praktijk, van bedrijven die met steun van de SDE++ hun verduurzamingsplannen hebben verwezenlijkt.

"Als verduurzamen in ARTIS kan, kan het overal"

Lees het praktijkverhaal

Savitri Groag
Coördinator duurzaamheid bij ARTIS
Slingerapenverblijf ARTIS

"Subsidie SDE++ is een van de bouwblokken van ons groene-waterstofproject.”

Lees praktijkverhaal

André Jurres
Oprichter en initiatiefnemer van VoltH2
Fabriek van VoltH2 in Vlissingen voor de productie van groene waterstof.

Feiten en cijfers

Wilt u meer weten over de projecten uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE, SDE+) en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Kijk dan op de pagina Feiten en cijfers SDE(+)(+). Hier vindt u onder meer cijfers over de budgetten van de verschillende rondes in SDE, SDE+ en SDE++ en de voortgang van projecten.

Wet- en regelgeving

De overheid publiceert officiële bekendmakingen over de SDE++. Dit is de wet- en regelgeving waaraan u zich moet houden. In sommige brieven verwijzen we hiernaar. Op de pagina Wet- en regelgeving SDE vindt u onder meer Besluiten, Algemene uitvoeringsregelingen en Voorlopige en definitieve correctiebedragen.

Kamerbrieven

Hieronder vindt u Kamerbrieven over de SDE++.

Bent u op zoek naar eerder verschenen kamerbrieven over de SDE, SDE+ of SDE++? Dan verwijzen we u naar de website van Overheid.nl met officiële bekendmakingen.

Publicaties

Hieronder vindt u publicaties over de SDE++.

In onze bibliotheek vindt u oudere publicaties. Hier kunt u zoeken op SDE, SDE+ en SDE++ en kiezen welke publicaties u wilt zien.

Engelstalige publicaties vindt u op onze Engelstalige SDE++-pagina onder Publications.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?