Open voor aanvragen

Feiten en cijfers SDE(+)(+)

Gepubliceerd op:
2 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2022

Wilt u meer weten over de projecten uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE, SDE+) en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Op deze pagina vindt u alle informatie op een rij.

De (Overgangsregeling) Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie ((OV)-MEP) is de voorganger van de SDE-regeling en niet meer actueel. Alleen bij de overzichten met kasuitgaven op deze pagina ziet u deze regeling nog terug. Bij de (OV)MEP, de SDE en de SDE+ lag het accent op de productie van duurzame energie. Bij de SDE++ is CO2-reductie toegevoegd. 

Sinds de SDE++-openstelling in 2020 gebruiken we de volgende hoofdcategorieën: Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte (WKK), Hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Op de startpagina van de SDE++ leest u hoe deze technologieën in subcategorieën zijn onderverdeeld.

Projecten in beheer

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. Gebruikt u de SDE-viewer om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwacht) realisatiejaar. Bij ' Downloads' onderaan deze pagina ziet u het document 'SDE-projecten in beheer' met informatie over de beschikte projecten uit de verschillende rondes. Bekijkt u ook de lijst- en kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+).

Wij verstrekken geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn (voor zover er geen sprake is van emissies). Deze gegevens hebben wij in de overzichten anoniem gemaakt. Dit doen wij op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verplichtingenbudget

Welke budgetten zijn per SDE-, SDE+-, en SDE++-ronde toegekend? Het verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie uitbetaald kan worden. In onderstaande infographic vindt u de budgetten per hoofdcategorie: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’, ‘Hernieuwbaar gas’, ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. U vindt de budgetten vanaf de SDE+ 2016 tot en met de SDE++ 2020.

U vindt de cijfers ook in het Excelbestand ‘Verplichtingenbudget per hoofdcategorie‘ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. In dit bestand zijn de budgetten per technologie uitgewerkt, verdeeld over de SDE+ 2011 tot en met de SDE++ 2020.

Voortgang projecten

Wat is de voortgang van de SDE- en SDE+-projecten op 1 september 2021? In onderstaande infographic ziet u per openstellingsronde voor hoeveel energie (PJ per jaar) de projecten in ontwikkeling, ingetrokken of gerealiseerd zijn. Hierin zijn de Wind op Zee-tenders meegenomen. 

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘Voortgang van projecten’ onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. 

Verwachte kasuitgaven

Wat zijn de (verwachte) uitgaven in de periode 2011 tot en met 2031 voor de (OV)MEP-, SDE-, SDE+- en SDE++-projecten die in beheer zijn? In onderstaande infographic ziet u de kasuitgaven, gebaseerd op ramingen van augustus 2021. We spreken over 'kasuitgaven' omdat we subsidievoorschotten pas uitbetalen als een installatie in gebruik is genomen. 

De kasuitgaven tot augustus 2021 (meetmoment) staan vast. Voor de periode erna zijn de cijfers geraamd. De onzekerheid van deze cijfers wordt groter naarmate de jaren verder in de toekomst liggen. De werkelijke cijfers hangen af van de uiteindelijke realisatie van en productie door de diverse SDE-projecten.

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘(Verwachte) kasuitgaven’ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. 

Kasuitgaven per technologie

Wat zijn de gerealiseerde (OV)MEP- en SDE(+)-kasuitgaven? In onderstaande infographic vindt u deze voor de hoofdcategorieën: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ en ‘Hernieuwbaar gas’, vanaf 2011 tot en met 2020. 

Vanaf de SDE++-aanvraagronde van 2020 zijn ook de technieken 'CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’ onderdeel van de regeling. Deze SDE++-projecten zijn nog niet meegenomen in de infographic. Zodra de projecten binnen deze technieken starten met productie en er daadwerkelijk kasuitgaven zijn, komen deze terug in het staafdiagram.

Onder ‘Downloads’ vindt u het Excelbestand ‘Gerealiseerde kasuitgaven’. Hierin is per technologie per jaar weergegeven hoeveel de daadwerkelijk gerealiseerde kasuitgaven zijn. 

Downloads

Vragen over SDE?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?