Open voor aanvragen

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
12 januari 2021

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 1 november 2024
17:00
Totaal budget:
€ 100.000.000
Verleend:
€ 1.200.000
In behandeling:
€ 2.100.000
Nog beschikbaar op 8 juli 2024:
97 % (€ 96.700.000)

Wilt u uw project met ons bespreken?

Wilt u voor uw project subsidie aanvragen, maar zit u nog met enkele vragen? Vraag een adviesgesprek aan met onze adviseurs door te mailen naar sce@rvo.nl. Geef hierin een korte, duidelijke omschrijving van uw project en de vragen die u hierover heeft. Vermeld in uw mail ook uw telefoonnummer. Dan bellen we u voor een afspraak.

Vergeleken met vorig jaar is de SCE aantrekkelijker geworden voor grotere projecten. Wilt u weten wat er is veranderd? Lees het nieuwsbericht Meer verduurzamingskansen voor VvE’s bij subsidieregeling SCE 2024.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U krijgt subsidie als u hernieuwbare (duurzame) energie opwekt met zonnepanelen, windmolens of waterkracht. U kunt hiervoor een aanvraag indienen in verschillende categorieën installaties. Deze zijn ingedeeld naar vermogen (de hoeveelheid energie die de installatie kan opwekken).

Bekijk de categoriëen, de bedragen die u per opgewekte kilowattuur (kWh) ontvangt en de technische eisen aan uw installatie:

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie krijgt voor de elektriciteit die u opwekt met uw installatie (een bedrag per kWh). 

Dit bedrag berekenen wij zo:

 • Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) per type installatie een basisbedrag vast. Het basisbedrag is het bedrag per kWh, dat nodig is om de installatie voor u rendabel te maken. 
 • Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus lang zekerheid over het rendement op uw investering. 
 • De subsidie die u krijgt per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en een correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor elektriciteit. Het PBL stelt deze ieder jaar vast.
 • Als de elektriciteitsprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie. U ontvangt dan meer vergoeding uit de markt voor uw opgewekte kWh. Als de elektriciteitsprijs daalt, ontvangt u minder vergoeding uit de markt voor uw opgewekte kWh. Dan krijgt u meer subsidie, zodat uw installatie rendabel blijft. Het correctiebedrag is nooit lager dan de basisenergieprijs.
 • Als het correctiebedrag gelijk is aan of hoger is dan het basisbedrag, ontvangt u geen subsidie. 
 • U krijgt alleen subsidie als VertiCer u certificaten (garanties van oorsprong, GVO) geeft voor de elektriciteit die u opwekt.

Wilt u weten hoe de subsidie voor uw project uitpakt? Bekijk dan de rekenvoorbeelden die we hebben opgesteld.

Bepaal uw postcodegebied

De leden van uw energiecoöperatie of VvE (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten wonen of gevestigd zijn binnen een bepaald postcodegebied, de zogenaamde postcoderoos. De postcode waarin uw installatie zich bevindt en de aangrenzende postcodes behoren tot deze postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcodegebied. 

Bepaal uw postcoderoos met de Postcodeviewer (bij voorkeur openen met Firefox of Edge).

Voor de postcoderoos gelden verder deze voorwaarden:

 • Bij een coöperatie wonen alle deelnemers in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden.
 • Bent u een VvE? Dan woont 75% van de leden binnen de postcoderoos.
 • U kunt uw installatie in het midden van de postcoderoos plaatsen of in één van de 'blaadjes' van de roos.
 • Is uw bedrijf gevestigd in de postcoderoos? Dan mag u als lid meedoen in de energiecoöperatie. Wel moet u dan een kleinverbruikersaansluiting hebben. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van maximaal 3 * 80 ampère. 

Voorwaarden

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dan moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor energiecoöperaties en voorwaarden voor VvE's.

Bekijk de voorwaarden SCE

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u weten welke stappen u doorloopt om uw aanvraag te regelen? Bekijk het stappenplan.

Aanvragen

Vanaf 2 april 2024 om 9:00 uur kunt u uw aanvraag indienen. De regeling gaat op 1 november 2024 om 17:00 uur weer dicht.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende: ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan loten we tussen deze aanvragen.

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met maximaal 13 weken.

U ontvangt een brief

Als wij uw aanvraag hebben beoordeeld, ontvangt u een beschikkingsbrief. Hierin staat of u subsidie krijgt of niet. Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidieperiode.

Is uw subsidieaanvraag goedgekeurd (positieve beschikking)? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. Hoe dit werkt leest u op de pagina Uw SCE-project realiseren.

Is uw subsidieaanvraag niet goedgekeurd (negatieve beschikking)? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van de beschikkingsbrief. In uw brief leest u hoe u een bezwaar indient.

U ontvangt elk jaar een voorschot

Door de hoge energieprijzen, betalen wij geen maandelijkse voorschotten uit. Wij kunnen starten met uitbetalen van de subsidievoorschotten nádat u uw installatie in gebruik heeft genomen. Ook moet uw installatie definitief ingeschreven zijn bij VertiCer. Lees meer over de voorschotten en de bijstelling van deze voorschotten op de pagina Uw SCE-project beheren.

Brieven nu ook digitaal

Alle brieven die wij sinds 1 januari 2023 hebben verzonden, kunt u terugvinden als u inlogt op onze digitale aanvraagomgeving. Onder ‘Mijn aanvragen’ in Mijndossier vindt u:

 • uw gegevens
 • uw correspondentie met ons
 • de status van uw project 

U kunt hier ook via een link digitaal reageren op een brief die u van ons heeft ontvangen. Zo kunt u eventuele vragen van ons beantwoorden of nieuwe informatie aanleveren. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail als u digitaal heeft gereageerd.

Wij sturen deze notificatiemails naar het e-mailadres dat u in het profiel heeft opgegeven. 

U krijgt onze brieven ook nog steeds per post. Daarin verwijzen we naar onze digitale aanvraagomgeving. U krijgt een e-mail van ons als er nieuwe correspondentie klaarstaat. Op termijn versturen we geen brieven per post meer als u daarvoor akkoord geeft. Daarvoor krijgt u dan een verzoek.

Aanvragen uit eerdere rondes

U vindt hieronder een overzicht van alle SCE-projecten sinds 2021. U kunt deze ook vinden op een kaart van Nederland met alle SCE-projecten.

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SCE? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

Besluiten en bekendmakingen

In onderstaand overzicht vindt u officiële bekendmakingen van de overheid over de SCE.

In opdracht van:
 • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?