Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Gepubliceerd op:
12 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 1 maart 2022
08:00 AM (CET)
Einddatum:
donderdag 1 december 2022
04:00 PM (CET)

De regeling is op dit moment gesloten. Vanaf 9 januari 2023 kunt u weer subsidie aanvragen. De informatie over deze nieuwe aanvraagronde plaatsen wij zo snel mogelijk op deze pagina.

Samen energie opwekken: de SCE-subsidie in 2023

Lees over de wijzigingen voor deze subsidieregeling in 2023.

Of meld u aan voor ons webinar op 8 december. U hoort daar waarom het in 2023 makkelijker is voor coöperaties en VvE’s om succesvol gebruik te maken van de SCE.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen wij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

We hebben een aantal rekenvoorbeelden opgesteld.

Grafiek onrendabele top SCE regelin

Budget

Het budget is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Is het budget op een bepaalde dag overtekend (er is dan voor meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is)? Dan loten we binnen die dag. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Wat is een postcoderoos?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcoderoosgebied. Met de Postcodeviewer (bij voorkeur openen met Firefox of Edge) kunt u uw postcoderoos bepalen.

Bijvoorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. U kunt de productie-installatie in het midden van de postcoderoos realiseren of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval noemen we dit ook wel de postcoderups. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn, mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Voorwaarden

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Bekijk dan eerst de voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor energiecoöperaties en voorwaarden voor Vereniging van Eigenaars (VvE).

Categorieën

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare (duurzame) energie binnen een postcoderoosgebied. Het gaat om de categorieën:

De uiterste datum van het in gebruik nemen van een techniek in de categorie Zon-PV is gewijzigd van 1,5 jaar naar 2 jaar (na de datum van de beschikking tot subsidieverlening). Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt nog steeds een realisatietermijn van 3 jaar.

Aanvragen

De regeling is op dit moment gesloten. Vanaf 9 januari 2023 kunt u weer subsidie aanvragen. Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen? Bekijk dan het stappenplan.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing. Deze periode verlengen wij zo nodig eenmaal met maximaal 13 weken. Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidieperiode.

Is uw subsidieaanvraag toegekend? En begint u met de realisatie van uw project? Of wilt u alvast weten wat de realisatiefase betekent? Lees dan meer op:

Jaarlijks voorschot en bijstelling van het voorschot

Wij starten met betalen van de subsidievoorschotten nadat u uw installatie in gebruik heeft genomen en de installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ. Lees meer over de voorschotten en de bijstelling:

Aanvragen 2021

U vindt hieronder een overzicht van de eindstand van de SCE-aanvraagronde van 2021. Ook ziet u het overzicht van SCE-projecten die in beheer zijn genomen (peildatum 1 oktober 2022).

Downloads

Bekijk hieronder de downloads die wij noemen in de tekst. Gebruik de viewer Intekening Postcoderoos voor uw aanvraag. Het gebruik van deze applicatie is niet verplicht. U mag ook gebruik maken van een andere tool.

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SCE? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

Meer weten?

Hier Opgewekt

Vragen over SCE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?