Open voor aanvragen

SDE++: Project opnieuw indienen

Gepubliceerd op:
9 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
4 september 2023

Heeft u in een eerdere aanvraagronde subsidie gekregen voor uw project, maar kunt u dit niet op tijd realiseren of lopen de kosten te hoog op? Dan kunt u mogelijk een nieuwe aanvraag voor uw project indienen. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

Vallen uw kosten hoger uit?

Vallen de kosten van uw nog te bouwen project zo hoog uit dat u uw project niet meer kunt realiseren? Dan heeft u misschien meer subsidie nodig dan u toegezegd heeft gekregen in uw subsidiebeschikking. Bij veel projectcategorieën zijn de basisbedragen dit jaar hoger. U kunt dan ook overwegen een nieuwe aanvraag voor uw project in te dienen.

Goed om te weten

Wilt u uw project opnieuw indienen voor een subsidieaanvraag? Houd er dan rekening mee dat uw nieuwe aanvraag voor uw project opnieuw concurreert met andere projecten. Net als bij uw eerdere aanvraag. Bovendien kunnen er voor uw categorie nieuwe voorwaarden gelden waaraan u moet voldoen. Vergeet niet bij een nieuwe aanvraag ook een nieuwe transportindicatie mee te sturen. Wij zullen uw aanvraag opnieuw beoordelen volgens de voorwaarden van de nieuwe aanvraagronde. Het is dus onzeker of u opnieuw subsidie krijgt.

Stap 1: u doet een verzoek tot intrekking

Voordat u opnieuw subsidie aanvraagt, stuurt u ons een verzoek tot intrekking van uw huidige subsidie. U maakt hierin duidelijk waarom u het project met de bestaande subsidie echt niet kunt realiseren.

Is uw project niet meer rendabel? Dan toont u dit aan met bijvoorbeeld een exploitatieberekening. Deze vult u eventueel aan met offertes, een afwijzing van een financier of een verklaring van uw accountant. Als u uw project niet op tijd kunt realiseren en in gebruik nemen, motiveert u ook waarom dat zo is.

Zo dient u een verzoek tot intrekking in

Mail uw verzoek naar sde@rvo.nl, onder vermelding van uw SDE-projectnummer. Dit kunt u terugvinden in de brief van uw subsidiebeschikking. Wij beoordelen of wij uw subsidie kunnen intrekken. Indien nodig vragen wij u het intrekkingsverzoek verder toe te lichten.

U kunt uw verzoek tot intrekking ook tegelijk met uw nieuwe aanvraag indienen. Het aanvraagformulier voor uw nieuwe aanvraag geeft deze mogelijkheid. Maar wij raden aan uw verzoek tot intrekking zo snel mogelijk naar ons op te sturen. Dan weet u eerder waar u aan toe bent.

Stap 2: wij beoordelen uw intrekkingsverzoek

Wij kunnen pas een nieuwe subsidiebeschikking afgeven nadat wij uw bestaande subsidiebeschikking hebben ingetrokken. Volgens de regeling mogen wij namelijk niet meer dan één positieve beschikking voor dezelfde productie-installatie geven. Wij beoordelen daarom eerst uw intrekkingsverzoek en daarna pas uw nieuwe aanvraag.

Wijzen wij uw verzoek tot intrekking af? Dan kunt u met de bestaande subsidie uw project voortzetten.

Keuren wij uw verzoek tot intrekking goed? Dan kunnen we uw nieuwe aanvraag beoordelen.

Stap 3: u dient uw nieuwe aanvraag in

U dient uw nieuwe aanvraag in. Volg hiervoor het Stappenplan aanvragen.

Heeft u een nieuwe aanvraag ingediend, maar uw huidige subsidiebeschikking nog niet laten intrekken? Dan wijzen wij uw nieuwe aanvraag af. U kunt dan met de bestaande subsidie uw project voortzetten.

Stap 4: wij beoordelen uw nieuwe aanvraag

Wij nemen uw nieuwe aanvraag mee in de rangschikking op de dag dat uw aanvraag volledig is. Dan kijken wij of u in aanmerking komt voor subsidie. Uw aanvraag concurreert met andere projecten.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?