Wet- en regelgeving Bodemenergie

Gepubliceerd op:
2 december 2013
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2021

Op deze pagina leest u meer over de wet- en regelgeving rond bodemenergie.

Regels WBBE per 2013

In 2013 werden nieuwe regels vastgelegd in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (WBBE). Eén daarvan is dat eigenaren nieuwe gesloten systemen moeten melden bij de gemeente. Bestaande systemen meldt u vrijwillig.

Melden gesloten bodemenergiesysteem

Weet u niet zeker of u een gesloten bodemsysteem heeft? Vraag dat dan na bij uw installateur of onderhoudsbedrijf. Een gesloten bodemenergiesysteem is altijd gekoppeld aan een warmtepomp. Eigenaren melden hun gesloten bodemenergiesysteem bij de gemeente via het digitale omgevingsloket.nl.

Op de WKO-tool ziet u welke gesloten bodemenergiesystemen al zijn geregistreerd. Vink onder aandachtsgebieden het onderwerp gesloten systemen aan (oranje punten). Dan krijgt u een overzicht van alle geregistreerde gesloten bodemenergiesystemen in Nederland.

Meer informatie? Kijk op Meld uw bodemenergiesysteem bij de gemeente.

Meer weten?

Vragen over bodemenergie en aardwarmte (geothermie)?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?