Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen EPBD IV

Gepubliceerd op:
11 juni 2024

De Europese Commissie wil de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Daarom heeft ze een richtlijn opgesteld om dit binnen de EU te stimuleren. Deze richtlijn is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) IV. 

EPBD-IV Woningen en gebouwen

Verplichting voor Nederland

Nederland moet voor de zomer van 2026 veel onderdelen van deze richtlijn hebben gerealiseerd.  De wetgever moet daarom voor die tijd sommige wetten over de energieprestatie van gebouwen aanpassen. Op veel punten mogen EU-landen zelf keuzes maken, daarom volgt de precieze Nederlandse invulling later. 

Welke onderwerpen komen aan bod?

De EPBD IV gaat over veel onderwerpen. Zo zijn er eisen voor het Nederlandse energielabel, waarin ook de opslagmogelijkheden van energie bij een gebouw moeten worden  meegewogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het meetellen van een batterij aan huis. Verdere invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt. Ook moeten de utiliteitsgebouwen met de slechtste energieprestatie verbeteren.

Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn. Er is ook aandacht voor mensen met energiearmoede en kwetsbare huishoudens. Het alles-overstijgende doel is dat alle gebouwen in 2050 emissievrij zijn.

Bekijk de volledige Nederlandse versie van EPBD IV-richtlijn

Minimumenergieprestaties utiliteitsgebouwen

De vernieuwde EPBD IV-richtlijn van de Europese Commissie vermindert emissies en energieverbruik van utiliteitsgebouwen in de EU door minimale energieprestatieniveaus vast te stellen.

Bekijk voor meer informatie de pagina Minimum energieprestatieniveaus utiliteitsgebouwen

Meer weten? 

Kort overzicht artikelen EPBD IV

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?