Kort overzicht artikelen EPBD IV

Gepubliceerd op:
11 juni 2024

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de alle inhoudelijke artikelen uit de Europese richtlijn Eisen energieprestatie gebouwen (EPBD IV). In deze leeswijzer lichten wij toe waar de EPBD IV over gaat. Meer informatie vindt u op de aanvullende EPBD IV-pagina’s en in de richtlijn EPBD IV. 

Enkele artikelen uit de EPBD IV

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?