Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Gepubliceerd op:
28 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2021

Met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) zorgt u ervoor dat uw klimaatinstallatie zo efficiënt mogelijk werkt en de minste energieverspilling heeft. Het EBS bestaat uit slimme meters en activiteiten.

Met de data uit de slimme meters maakt u rapportages over het energieverbruik. Hierdoor kunt u zien hoe het energieverbruik over de dag of jaar verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan de hand daarvan kunt u uw klimaatinstallatie preciezer instellen. Zo bespaart u energie.

Slim energie besparen met EBS

Een goed ingestelde klimaatinstallatie zorgt voor een goed binnenklimaat met zo min mogelijk energieverbruik. Door uw installatie goed in te stellen kan het energieverbruik met 25-30% dalen

Voldoen aan de erkende maatregel EBS

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de zogenaamde energiebesparingsplicht. Het EBS is een van de maatregelen van deze plicht.

Het EBS staat sinds 1 januari 2018 in 6 erkende maatregelenlijsten voor de volgende bedrijfstakken:

  1. gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
  2. kantoren
  3. onderwijsinstellingen
  4. sport en recreatie
  5. hotels en restaurants
  6. detailhandel.

Het EBS bestaat uit slimme meters en activiteiten. De verplichting houdt ook in dat u elk jaar een rapportage maakt over het functioneren van de klimaatinstallatie. U analyseert de gegevens en past de instellingen eventueel aan. Zo werkt de klimaatinstallatie zo efficiënt mogelijk. De rapportage is het bewijs voor het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdienst) dat u aan de EBS-verplichting voldoet. Voor andere bedrijfstakken is het EBS ook interessant. Energiebesparing levert namelijk direct kostenbesparingen op. Hoe u een rapportage maakt, leest u in onderstaande handleiding EBS.

Kijk ook op Installaties goed inregelen voor meer informatie.

EBS-tools

In de markt zijn diverse EBS-tools verkrijgbaar. Er zijn grofweg 2 categorieën:

  • online EBS-tools
  • energiemanagementsystemen (optimizers)

De online tools zijn betaalde diensten waarmee u alleen een EBS-rapportage kunt maken. De benodigde data wordt automatisch voor u verzameld en de tools maken de juiste grafieken. Deze tools zijn handig als u voor meerdere gebouwen een EBS-rapportage moet opstellen. Het aanpassen van de instellingen doet u in dit geval handmatig in het gebouwbeheersysteem (GBS).

De optimizers worden in de regelkast van een GBS geplaatst en werken samen met het GBS. Ze kunnen ook actief bepaalde instellingen aanpassen. Optimizers zijn er in verschillende uitvoeringen: als een apparaatje, een onlinedienst of ze zijn onderdeel van een energiemanagementsysteem. Heeft u echter maar een gebouw dan kunt u ook handmatig een rapportage maken met de data en een spreadsheetprogramma.

Controleren en analyseren

Uw installatie en instellingen controleren

Een installateur of deskundige kan uw installatie nalopen of keuren, zodat uw gebouw energiezuinig en veilig is maar ook een comfortabel binnenklimaat heeft. U kunt ook zelf een aantal zaken checken. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van defecte en verouderde onderdelen, zoals (gloei)lampen, of het controleren of de ruimtetemperatuur-opnemers nog vrij hangen.

Door zelf een visuele inspectieronde te doen, bent u beter voorbereid op het gesprek met uw installateur of deskundige. RVO heeft een checklist opgesteld met belangrijke controlepunten voor uw installaties.

Energieverbruik analyseren

Inzicht in de werkelijke werking van uw klimaatinstallaties levert informatie om energieverspilling tegen te gaan en informatie voor een betere onderlinge afstelling van de klimaatinstallaties. Dat is goed voor het binnenklimaat van uw gebouw. In onderstaande brochure staat meer informatie over hoe u inzicht kunt krijgen in het functioneren van uw klimaatinstallatie.

Vragen over EBS?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?