Energieprestatie-eisen bij verbouw en renovatie

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
13 juli 2017

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij verbouw en renovatie. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de wettelijke eisen voor verbouw in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wettelijke eisen

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt eisen aan:
 • verbouw;
 • vernieuwen of vervangen van isolatielagen;
 • dakkapellen;
 • ingrijpende renovatie en aan
 • verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie).

Verbouw

Verbouw is het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 5.20 lid 1, geldt voor thermische isolatie het rechtens verkregen niveau (*), met als ondergrens Rc =  1,4 m2K/W. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

* De betekenis van het rechtens verkregen niveau staat beschreven in de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Vervangen van isolatielagen

Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt, volgens artikel 5.20 lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor thermische isolatie, het rechtens verkregen niveau met als ondergrenzen:

 •  Rc = 2,6 m2.K/W voor een vloer;
 •  1,4 m2.K/W voor een gevel en
 •  2,1 m2.K/W voor een dak.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt het rechtens verkregen niveau met als ondergrens een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m2.K.

Dakkapellen

Bij het oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk gelden, volgens artikel 5.20 lid 3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor thermische isolatie, de nieuwbouweisen, oftewel:

 • Rc = 3,7 m2.K/W voor een vloer;
 • 4,7 m2.K/W voor een gevel en
 • 6,3 m2.K/W voor een dak.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m2.K. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Een renovatie is een ingrijpende renovatie als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd. De gebouwschil is de grens tussen de binnenzijde van een woning of gebouw en de buitenwereld. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak. Bekijk de pagina Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie voor meer informatie.

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Per 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) ingevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling- en energieprestatie-eisen worden voldaan.

De nieuwe eisen gelden voor technische bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen. Daarmee wil Nederland ervoor zorgen dat eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen op elkaar blijven aansluiten.

De systeemeisen zijn van toepassing als:

 • er een nieuw technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd;
 • bij bestaande systemen de opwekker of de ventilatie-eenheid of een derde van de afgiftelichamen of inbouwarmaturen wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd. Voorbeelden van een ventilatie-eenheid zijn de cv-ketel, centrale airconditioner, warmwatertoestel of ventilatie-unit.

Vereiste indicatoren voor systeemrendementen

Technische bouwsystemen

Systeemrendement woonfunctie

Systeemrendement overig

Ruimteverwarming ≤ 1,31 1,31
Ruimtekoeling ≤ 1,33 ≤ 1,33
Ventilatie - ≤ 3,8 kWh/m3/u)
Warm tapwater ≤ 3,45 ≤ 3,45
Ingebouwde verlichting - ≤ 75 kWhprim/m2

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Meer weten?

Bekijk hier het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?