Smart Readiness Indicator – waardering van slimme toepassingen in gebouwen

Gepubliceerd op:
20 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2022

De Smart Readiness Indicator (SRI) is een aanvulling op de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Met dit instrument kunt u in kaart brengen in hoeverre gebouwen gereed zijn voor slimme toepassingen.

De SRI waardeert 3 belangrijke functies:

  1. Het vermogen om de energie efficiëntie en het functioneren van het gebouw te behouden door aanpassing van het energieverbruik. Bijvoorbeeld door het gebruik van energie uit duurzame bronnen.
  2. Het vermogen om de gebruiksmodus aan te passen om in te spelen op de behoefte van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met gebruiksvriendelijkheid, gezond binnenklimaat en informatie over het energiegebruik.
  3. De flexibiliteit van de totale energievraag van een gebouw: het vermogen om in te spelen op zowel de actieve, passieve, impliciete als expliciete elektriciteitsbehoefte elektriciteitsverbruik (Demand-Response) in relatie tot het netwerk.

Slimme technologieën kunnen een kostenefficiënt middel zijn om gezondere en comfortabelere gebouwen met een lager energiegebruik en CO2-uitstoot te creëren. En bij te dragen aan de integratie van duurzame energiebronnen aan toekomstige energie systemen.

Achtergrond SRI

Op 14 oktober 2020 heeft de Europese Commissie een gedelegeerde handeling vastgesteld als aanvulling op de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Deze handeling biedt EU-lidstaten de mogelijkheid om een formele testfase met de SRI naar eigen inzicht en tijdsduur vanaf oktober 2020 in te richten.
Zo kunnen zij ervaring opdoen welke type gebouwen baat hebben bij een SRI, hoe de SRI het beste ingevuld kan worden door marktpartijen en hoe deze berekeningsmethodiek werkt in de praktijk.
De Europese Commissie heeft aangegeven de SRI in 2026 te evalueren, op basis van de resultaten van testfases en de eerste ervaringen met de toepassing van de SRI in de verschillende EU-lidstaten.

Marktpartijen die interesse hebben om deel te nemen aan een formele testfase in Nederland, kunnen zich per mail aanmelden via het contactformulier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?