Eisen energieprestatie van gebouwen - EPBD III

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
7 oktober 2019

De energieprestatie van gebouwen moet verbeteren, zodat er minder energie wordt verbruikt. De Europese Commissie stelde daarom een richtlijn op: de EPBD III. Deze richtlijn is omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Op deze pagina lichten wij toe wat dit voor u betekent. Er is inmiddels een nieuwe richtlijn opgesteld, de EPBD IV. Nederland moet deze richtlijn voor de zomer van 2026 geïmplementeerd hebben. Tot dat moment blijft de EPBD III wet- en regelgeving van kracht. 

In de EPBD III-wet- en regelgeving staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Deze regelgeving is bedoeld voor organisaties en personen die binnen de gebouwde omgeving actief zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • woningcorporaties
 • gebouweigenaren
 • huurders
 • technische dienstverleners
 • bouwbedrijven
 • de bouwmaterialenindustrie
 • de installatiesector
 • netbeheerders
 • architecten
 • gemeenten

Energieprestatie-eisen

In de EPBD III-wet- en regelgeving staan onder andere deze energieprestatie-eisen:

 • systeemeisen voor technische bouwsystemen;
 • het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;
 • zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;
 • laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;
 • keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen en aan
 • gebouwautomatisering- en -controlesystemen.

Onderverdeling

De wet- en regelgeving is opgesplitst in 3 thema's.

1. Systeemeisen technische bouwsystemen

Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, zijn er systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Onder technische bouwsystemen vallen systemen voor:

 • ruimteverwarming en ruimtekoeling;
 • ventilatie;
 • warm tapwater;
 • ingebouwde verlichting en
 • gebouwautomatiserings- en controlesystemen. 

Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III

2. Technische keuringen van verwarmings- en aircosystemen

Heeft een verwarmings- en aircosysteem een warmteopbrengst of koelvermogen van 70 kW of meer? Dan gelden ook voor deze systemen bepaalde keuringsverplichtingen. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet ook dit ventilatiesysteem gekeurd worden. Bovendien geldt de verwarmingskeuring voor alle verwarmingssystemen en niet alleen op stookinstallaties.

Lees meer over de technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

De (private) gebouwde omgeving is verplicht om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen bij nieuwbouw. Ook geldt dit als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting ligt vast in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Daarnaast is er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.

Lees meer over de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III

Smart Readiness Indicator

De Smart Readiness Indicator (SRI) is een instrument waarmee u in kaart kunt brengen of gebouwen geschikt zijn voor slimme toepassingen.

Lees meer op de pagina Smart Readiness Indicator – waardering van slimme toepassingen in gebouwen

Infographics

Bekijk de 4 onderstaande infographics om meer inzicht te krijgen in:

 • de eisen en verplichtingen;
 • de handhaving en toezicht hierop;
 • de keuringsplicht;
 • de plaatsing van thermostatische regelingen en het waterzijdig inregelen.

Energiegebruik gebouwen inzien met DVU

Krijg meer inzicht in het werkelijke energieverbruik van uw gebouw. En vergelijk het energiegebruik van uw gebouw met dat van andere gebouwen. Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) kunt u gemakkelijk en veilig bepalen wat voor uw gebouw het werkelijke energiegebruik per m2 is. Uw gebruiksdata kunt u ook delen met andere partijen: bijvoorbeeld uw energieadviseur of de aannemer die uw verduurzaming uitvoert.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?