Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)

Gepubliceerd op:
7 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2022

Op 10 juli 2018 heeft de Europese Commissie de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling en eisen worden voldaan.

De EPBD III is gericht op organisaties en personen die op het terrein van de gebouwde omgeving actief zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. De regeling bevat onder andere bepalingen over:

 • systeemeisen voor technische bouwsystemen;
 • het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;
 • zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;
 • laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;
 • keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen;
 • gebouwautomatisering- en -controlesystemen.

3 thema's

De maatregelen uit de EPBD III zijn onderverdeeld in 3 thema's:

1. Systeemeisen technische bouwsystemen

Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, worden in de EPBD III systeemeisen voorgeschreven voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Onder technische bouwsystemen worden systemen verstaan voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen. 

Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III.

2. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen

Met de EPBD III zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. Deze verplichtingen gelden vanaf een nominaal vermogen van 70 kW of meer. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. Daarnaast is de verwarmingskeuring van toepassing op alle verwarmingssystemen, niet alleen stookinstallaties.

Lees meer over de technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III.

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

De EPBD III wil een breder gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. De richtlijn verplicht de (private) gebouwde omgeving om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen bij nieuwbouw of als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting ligt vast in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Daarnaast is er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.

Lees meer over de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III.

Smart Readiness Indicator

De Smart Readiness Indicator (SRI) is een aanvulling op de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Met dit instrument kun je in kaart brengen in hoeverre of gebouwen gereed zijn voor slimme toepassingen.

Lees meer op de pagina Smart Readiness Indicator – waardering van slimme toepassingen in gebouwen.

EPBD infographics

De herziene EPBD-richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. Met dit doel in het achterhoofd ontwikkelden wij 4 infographics die decentrale overheden en het bedrijfsleven inzicht bieden in:

 • de eisen en verplichtingen die gesteld zijn in deze herziene richtlijn;
 • de handhaving en toezicht hierop;
 • de keuringsplicht;
 • de plaatsing van thermostatische regelingen en het waterzijdig inregelen.

Vragen over de EPBD III?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?