Eisen energieprestatie van gebouwen - EPBD III

Gepubliceerd op:
7 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2022

De energieprestatie van gebouwen moet verbeteren zodat er minder energie wordt verbruikt. De Europese Commissie stelde daarom een richtlijn op waarmee zij binnen de EU een verbeterde energieprestatie voor gebouwen wil stimuleren. Dit is de EPBD III.

In deze richtlijn staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Deze richtlijn is bedoeld voor organisaties en personen die binnen de gebouwde omgeving actief zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • woningcorporaties
 • gebouweigenaren
 • huurders
 • technische dienstverleners
 • bouwbedrijven
 • de bouwmaterialenindustrie
 • de installatiesector
 • netbeheerders
 • architecten
 • gemeenten

Energieprestatie-eisen

In de richtlijn staan onder andere de volgende energieprestatie-eisen:

 • systeemeisen voor technische bouwsystemen;
 • het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;
 • zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;
 • laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;
 • keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen en aan
 • gebouwautomatisering- en -controlesystemen.

Onderverdeling

De Europese Commissie splitste de eisen op in 3 thema's.

1. Systeemeisen technische bouwsystemen

Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, stelde de commissie systeemeisen op voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Onder technische bouwsystemen vallen systemen voor:

 • ruimteverwarming en ruimtekoeling;
 • ventilatie;
 • warm tapwater;
 • ingebouwde verlichting en
 • gebouwautomatiserings- en controlesystemen. 

Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III

2. Technische keuringen van verwarmings- en aircosystemen

Heeft een verwarmings- en aircosysteem een warmteopbrengst of koelvermogen van 70 kW of meer? Dan gelden ook voor deze systemen bepaalde keuringsverplichtingen. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet ook dit ventilatiesysteem gekeurd worden. Bovendien geldt de verwarmingskeuring voor alle verwarmingssystemen en niet alleen op stookinstallaties.

Lees meer over de technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

De (private) gebouwde omgeving is verplicht om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen bij nieuwbouw. Ook geldt dit als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting ligt vast in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Daarnaast is er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.

Lees meer over de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III

Smart Readiness Indicator

De Smart Readiness Indicator (SRI) is een instrument waarmee u in kaart kunt brengen of gebouwen geschikt zijn voor slimme toepassingen.

Lees meer op de pagina Smart Readiness Indicator – waardering van slimme toepassingen in gebouwen

Infographics

Bekijk de 4 onderstaande infographics om meer inzicht te krijgen in:

 • de eisen en verplichtingen;
 • de handhaving en toezicht hierop;
 • de keuringsplicht;
 • de plaatsing van thermostatische regelingen en het waterzijdig inregelen.

Vragen over de EPBD III?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?