Energieprestatievergoeding (EPV)

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024
Gepubliceerd op:
25 september 2023

Verhuurt u woningen die energie opwekken en zeer energiezuinig zijn, of wilt u dat doen? Als u als verhuurder investeert in zeer duurzame woningen, mag u daarvoor een vergoeding vragen aan de huurder. Deze vergoeding noemen we de energieprestatievergoeding (EPV). Deze mogelijkheid bestaat sinds 2016 en is tot nu toe bij meer dan 10.000 corporatiewoningen toegepast. Wilt u ook EPV vragen? Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Wat is de EPV?

Met de EPV maken we het bouwen van of renoveren naar zeer energiezuinige huurwoningen voor u als verhuurder aantrekkelijker. U investeert meer zodat de woning zeer energiezuinig wordt. De woning wekt energie op met zonnepanelen, gebruikt geen gas en is klaar voor de toekomst. Daarmee is de huurder beter beschermd tegen schommelende gasprijzen. Om deze investering terug te verdienen, mag u een vergoeding vragen aan de huurder. Deze EPV is een maandelijks bedrag naast huur en servicekosten en heeft geen invloed op een eventuele huurtoeslag. U informeert de huurder jaarlijks over de gemeten prestaties van de woning in het afgelopen jaar. Daaruit blijkt of de woning voldoet aan de minimale, wettelijke prestatie-eisen die u recht geven om EPV te vragen.

De hoogte van de maximale vergoeding hangt af verschillende voorwaarden en grenswaarden, die zijn samengevat in de EPV-tabel.

Wilt u berekenen wat u aan energieprestatie mag vragen op basis van de technische eigenschappen van uw vastgoed?

Belangrijkste voordelen voor woningbouwcorporaties

Waarom zou u als verhuurder de EPV overwegen? 3 woningcorporaties vertellen waarom zij gebruikmaken van de EPV.

''Als de EPV niet bestond, kwam het plaatje er heel anders uit te zien. Dat betekent dat we veel minder konden investeren in onze woningen.''

Barend Wassink
Manager Vastgoed Wonion

Bekijk het hele verhaal van Wonion op Youtube

''Ik denk dat de EPV en dit soort trajecten bij bepaalde huurders het bewustzijn heeft verhoogd wat energieprijzen zijn, wat je met zonnepanelen kunt doen, hoe je moet terugleveren en hoe je met lage temperatuur verwarming kunt wonen.''

Pieter Witzenburg
Directeur Vastgoed Lefier

Bekijk het hele verhaal van Lefier op Youtube

''Alle bouwconcepten waar EPV is toegepast, hebben we vergeleken. Dus de data die we hebben uitgelezen aangevuld met bewonerservaringen. Dat levert enorm veel informatie op om door te ontwikkelen.''

Marien Schouls
Programmamanager Duurzaamheid Woonconcept

Bekijk het hele verhaal van Woonconcept op Youtube

Voorwaarden om EPV te mogen vragen

De maximale hoogte van de EPV is wettelijk vastgelegd per m2 gebruiksoppervlakte per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd. De actuele bedragen van de oorspronkelijke regeling én de gemoderniseerde regeling vindt u in de EPV-tabel. Er zijn meerdere technische eisen voor woningen die de maximale hoogte bepalen. Wilt u een hogere EPV vragen per m2? Dan moet u aan hogere energieprestatie-eisen voldoen. Er wordt verschil gemaakt tussen EPV basis en EPV hoogwaardig. 

  • U huurt een gecertificeerd bureau in om vast te stellen of de woning voldoet aan de eisen.
  • U bewijst jaarlijks achteraf met gemeten data dat de vereiste energieprestaties ook gehaald zijn.
  • Zo niet, dan moet u de huurder hiervoor financieel compenseren. Wekt de woning bijvoorbeeld niet genoeg duurzame elektriciteit op, of verbruikt de woning teveel elektriciteit omdat een installatie niet goed werkt? Dan betaalt u deze compensatie na de jaarlijkse rapportage aan de huurder.

Informatie voor huurders, uitvoerende partijen, adviseurs en gecertificeerde bureaus

Als een verhuurder een energieprestatievergoeding vraagt, zijn daar ook andere partijen bij betrokken. Huurders willen bijvoorbeeld begrijpen waarom ze een extra maandelijkse vergoeding gaan betalen en wat ze daarvoor terugkrijgen. Adviseurs en uitvoerende partijen (bouwers, ontwikkelaars, installateurs) maken bouwplannen die moeten voldoen aan de EPV-regels. Gecertificeerde bureaus adviseren verhuurders en bouwers en registreren energielabels in EP-online.

Bekijk de Veelgestelde vragen voor betrokkenen.

EPV-stappenplan voor woningbouwcorporaties

In 4 stappen leggen we uit hoe u de EPV kunt gebruiken. Dit geeft u een beeld van de activiteiten die nodig zijn. In dit proces betrekt u ook bewoners en uitvoerende partijen.

Voorbeeldsituaties

In nieuwbouw is BENG het uitgangspunt voor energieprestaties. Voor renovatie kan dat, naast BENG, ook de standaard voor woningisolatie zijn. Hoe maakt u vanaf deze niveaus de stap naar het prestatieniveau dat de EPV vereist? Wij leggen het hieronder uit met 2 voorbeelden.

EPV-afspraken tot en met 31 december 2023 

Afspraken over energieprestatievergoeding die gemaakt zijn tot en met 31 december 2023 blijven geldig. Lees de maximale hoogte van de EPV in de Tabellen maximale energieprestatievergoeding (oorspronkelijke regels).

Deze afspraken voldoen aan de oorspronkelijke voorwaarden van de EPV:

  • De netto warmtevraag van de ruimte is maximaal 50 Kilowattuur per m2.
  • Is de warmtevraag lager? Als de woning onder een grenswaarde van 40, 30 of zelfs 15 Kwh/m2 blijft, mag de EPV hoger zijn.
  • De warmtevraag van de woning wordt berekend volgens de NEN 7120 rekenmethode.
  • Het maakt uit hoe de energie voor de woning wordt opgewekt. Is de woning aangesloten op een warmtenet? Is de woning van het aardgas af? Wekt de woning duurzame energie op voor gebruik van de huurder? Dan kunt u voor dezelfde warmtevraag een hogere EPV vragen.

Verloopt het energielabel van de woning waarvoor u een EPV ontvangt? Dan laat u een nieuw label opstellen en maakt u een nieuwe afspraak over de EPV onder de gemoderniseerde voorwaarden. Deze gelden vanaf 1 januari 2024. Lees de nieuwe voorwaarden

Webinar 6 november 2023

RVO organiseerde een webinar op maandag 6 november. Tijdens dit webinar vertelden beleidsmakers van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en RVO wat de gemoderniseerde energieprestatievergoeding voor u kan betekenen. De programma-manager van de woningcorporatie Woonconcept vertelde over de EPV in de praktijk.

Kijk het webinar terug op Youtube. 

In samenwerking met:

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?