Tabellen maximale energieprestatievergoeding (oorspronkelijke regels)

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
6 juli 2021

Dit zijn de maximale energieprestatievergoedingen onder de oorspronkelijke regeling. Deze staffels zijn per 1 juli 2023 aangepast aan de inflatie. In onderstaande tabellen staan de oorspronkelijke grenswaarden van de netto warmtevraag voor ruimteverwarming en de daarbij horende maximale energieprestatievergoeding (EPV) geldend vanaf 1 juli 2023.

Let op: de tabellen op deze pagina gaan uit van de oorspronkelijke EPV-regels. De EPV is inmiddels gemoderniseerd.

Klik hier voor de gemoderniseerde tabellen. De tabellen op de onderstaande pagina mogen alleen gebruikt worden:

  • voor bestaande afspraken
  • voor EPV-waardige woningen waarvan het energielabel geregistreerd is vóór 1 januari 2024

Gemoderniseerde energieprestatievergoeding

Vanaf 1 oktober 2023 kunt u gebruik maken van de gemoderniseerde energieprestatievergoeding. Deze heeft andere tabellen, voorwaarden en een rekentool om de maximale epv te berekenen.

Vanaf 1 januari 2024 moeten nieuwe afspraken over de energieprestatievergoeding gebruik maken van de gemoderniseerde EPV-regels.

All electric

Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte verwarmd met duurzame energie, opgewekt op de woning

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) Maximale vergoeding (€/m2/maand)
0 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   30     € 1,71
30 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 40 € 1,44
40 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 50 € 1,22

Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Besluit energieprestatievergoeding huur.

Warmtenet - 100% duurzame warmte

Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte verwarmd met op de woning opgewekte duurzame warmte, aangesloten op een warmtenet

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) Maximale vergoeding (€/m2/maand)
0 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   15   € 0,75
15 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   30     € 0,65
30 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 40 € 0,32
40 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 50 € 0,05

Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Besluit energieprestatievergoeding huur.

Warmtenet - Niet volledige duurzame warmte

Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte die is aangesloten op een warmtenet en waarbij de warmte niet volledig duurzaam is of niet volledig op de woning wordt opgewekt

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (Qv in kWh/m2 per jaar) Maximale vergoeding (€/m2/maand)
0 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   15   € 0,85
15 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   30     € 0,74
30 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 40 € 0,36
40 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 50 € 0,06

Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Regeling energieprestatievergoeding huur.

Gas

Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte aangesloten op het gasnet

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) Maximale vergoeding (€/m2/maand)
0 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   15   € 1,41
15 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤   30     € 1,30
30 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 40 € 1,03
40 <  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming  ≤ 50 € 0,75

Bedragen vanaf 1 juli 2023

Voor de volledige, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Regeling energieprestatievergoeding huur.

Bedragen tot en met 30 juni 2023

Bekijk de bedragen in de officiële bekendmaking (Staatscourant)

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?