Energielabel woningen

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
30 mei 2017

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is en welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.

Energielabel woningen verplicht

Bent u woningeigenaar en verkoopt of verhuurt u uw bestaande woning? Of levert u een nieuwe woning op? Dan bent u verplicht een geregistreerd en definitief energielabel voor woningen aan de koper of huurder beschikbaar te stellen. Het energielabel geeft aan wat de mogelijke verbeteringen zijn voor isolatie en installaties. Met deze informatie kunt u uw woning verder verduurzamen en energiekosten besparen.

Bekijk nog meer voordelen op Waarom een verplicht energielabel?

Biedt u uw woning te koop of te huur aan via een advertentie? Dan moet u in de advertenties ook de letter van het energielabel (labelklasse) vermelden. U geeft ook een afschrift van het energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Ontbreekt een geldig energielabel als u uw huis oplevert, verhuurt of verkoopt? Dan riskeert u als woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website: Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)

Lees meer over de algemene wetgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Uitzonderingen

Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Onderzoek: 'Wat levert verduurzaming echt op?'

Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee?

Bepalingsmethode energielabel

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Bekijk voor meer informatie over de bepalingsmethode ook de infographic Vernieuwd energielabel woningen en gebouwen.

Verklaringen labelverschuivingen woningen

Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen.
  Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
   
 2. Wijziging van de rekenmethode
  Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode.

Energielabel bij recreatiewoningen

Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties. Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat. Dit hoort ook bij de verplichting.

Na 10 jaar is het energielabel van de recreatiewoning niet meer geldig. U moet dan een nieuw energielabel registreren. Ook als de woning niet is veranderd. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.

Lees hieronder meer.

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2. Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben.

Stappenplan energielabel aanvragen

 1. Vind een EP-adviseur op de website van het Centraal Register Techniek
 2. Bevestig de offerte en maak een afspraak met de EP-adviseur.
 3. De EP-adviseur neemt de kenmerken van de woning op om een berekening van de energiezuinigheid te maken. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Voor de woningopname moet u aanwezig zijn.
 4. De EP-adviseur registreert de energielabelklasse en energieprestatie in EP-online, de landelijke registratie database, en geeft u een afschrift van het label.

Het label dat in de EP-online database staat, is leidend als u uw woning verkoopt of verhuurt.

Download als woningeigenaar uw eigen energielabel via de website MijnOverheid

Via de registratiedatabase EP-online en de website Zoek je energielabel kan iedereen eenvoudig controleren of het adres al een geldig energielabel heeft.

Bent u het niet eens met het energielabel? Kijk op Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn energielabel voor meer informatie.

Hoe lang is het energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Verkoopt of verhuurt u uw woning en is deze datum overschreden? Dan vraagt u een nieuw energielabel aan.

Verduurzaam uw huis met het Warmtefonds

Wilt u een huis verduurzamen? Misschien komt u in aanmerking voor een lening van het Nationale Warmtefonds.

Maatwerkadvies

Een lagere energierekening en milieubelasting, meer comfort en een gezonder binnenklimaat. Vraag een maatwerkadvies aan en verbeter zo de energieprestatie van uw woning(en).

Downloads

Helpdesk

Meer informatie vindt u op de website Energielabel.nl

Particulieren

Vragen over het energielabel? Neem contact op met de helpdesk van Energielabel.nl

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact, bekijk onze contactpagina.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?