Energielabel woningen

Gepubliceerd op:
30 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is en welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.

Bepalingsmethode energielabel

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: 

Energielabel woningen verplicht

Bent u woningeigenaar en verkoopt of verhuurt u uw bestaande woning? Of levert u een nieuwe woning op? Dan bent u verplicht een geregistreerd en definitief energielabel voor woningen aan de koper of huurder beschikbaar te stellen. Het energielabel geeft aan wat de mogelijke verbeteringen zijn voor isolatie en installaties. Met deze informatie kunt u uw woning verder verduurzamen en energiekosten besparen.

Bekijk nog meer voordelen op Waarom een verplicht energielabel?

Biedt u uw woning te koop of te huur aan via een advertentie? Dan moet u in de advertenties ook de letter van het energielabel (labelklasse) vermelden. U geeft ook een afschrift van het energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Ontbreekt een geldig energielabel als u uw huis oplevert, verhuurt of verkoopt? Dan riskeert u als woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Uitzonderingen

Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Energielabel bij recreatiewoningen

Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden. Maar er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2. Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen;
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn;
 4. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en gedurende de rest van het jaar niet;
 5. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.

De uitzondering labelplicht onder punt 4 is in het verleden anders uitgelegd dan zoals die staat voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben.

Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen een verplicht energielabel hebben. Heeft u dan nog geen energielabel, maar is deze wel verplicht? Dan krijgt u mogelijk een boete.

Stappenplan energielabel aanvragen

 1. Zoek een EP-adviseur via Zoek een energieadviseur.
 2. Bevestig de offerte en maak een afspraak met de EP-adviseur.
 3. De EP-adviseur neemt de kenmerken van de woning op om een berekening van de energiezuinigheid te maken. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Voor de woningopname moet u aanwezig zijn.
 4. De EP-adviseur registreert de energielabelklasse en energieprestatie in EP-online, de landelijke registratie database, en geeft u een afschrift van het label.

Het label dat in de EP-online database staat, is leidend als u uw woning verkoopt of verhuurt.

Download als woningeigenaar uw eigen energielabel via de website MijnOverheid

Via de registratiedatabase EP-online en de website Zoek je energielabel kan iedereen eenvoudig controleren of het adres al een geldig energielabel heeft.

Bent u het niet eens met het energielabel? Kijk op Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn energielabel voor meer informatie.

Hoe lang is het energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Verkoopt of verhuurt u uw woning en is deze datum overschreden? Dan vraagt u een nieuw energielabel aan.

Onderzoek energieverbruik en verduurzamingsmaatregelen particulieren 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil graag in kaart brengen hoe het staat met het energieverbruik en verduurzamingsmaatregelen van woningen in Nederland. Zij vroeg ons daarom om onderzoek hiernaar te doen onder particuliere woningbezitters.

We trokken een steekproef uit het openbaar beschikbare adressenbestand van woningen met een definitief energielabel. Wij stuurden in de maand april 2022 aan 10.000 adressen een enquête. De ingevulde geanonimiseerde gegevens publiceren wij zodra deze beschikbaar zijn.

Downloads

Helpdesk

Meer informatie vindt u op de website Energielabel.nl

Particulieren

Vragen over het energielabel? Neem contact op met de helpdesk van Energielabel.nl

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact, zie onze contactpagina.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?