Voorbeeldwoningen bestaande bouw

Gepubliceerd op:
15 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2023

Nederland telt ongeveer 8 miljoen bestaande woningen waarin nog veel energie te besparen is. Stelt u beleidsanalyses en -adviezen op over energiebesparing van groepen bestaande woningen? Bijvoorbeeld voor gemeenten, corporaties en energiebedrijven? In de brochure Voorbeeldwoningen 2022 – bestaande bouw staan per voorbeeldwoning de energetische kenmerken. Dit helpt u uw analyses en adviezen te onderbouwen.

Voorbeeldwoningen zijn woningen die in bepaalde periode zijn gebouwd. Elk woningtype vraagt per bouwperiode een verschillende aanpak om energie te besparen. Een vrijstaande woning uit de jaren 30 heeft andere eigenschappen dan een woning uit de jaren 70.

Brochure

U vindt in onderstaande brochure 51 vernieuwde voorbeeldwoningen voor de bestaande bouw. De woningen vertegenwoordigen de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2018. Van elke voorbeeldwoning vindt u een algemene beschrijving met:

  • de woningaantallen in Nederland;
  • de koop/huurverdeling van het woningtype;
  • het energetische niveau (oorspronkelijk en huidig).

Per voorbeeldwoning vindt u ook een tabel met:

  • de oppervlaktes van de bouwdelen;
  • de energetische kenmerken (bouwkundig en installatietechnisch) van de huidige situatie;
  • de 3 energetische pakketten waarmee u de woningen kunt laten voldoen aan de 'Standaard voor woningisolatie'.

Gebruik voorbeeldwoningen

De data van de voorbeeldwoningen gebruikt u bij uw energieanalyses van groepen woningen. Hieronder valt bijvoorbeeld het woningbestand van uw woningcorporatie. Het is belangrijk dat u de voorbeeldwoningen kiest die voldoende aansluiten bij uw te bestuderen groep woningen. Zo kunt u de energieprestaties en kosten en baten zo goed mogelijk inschatten.

De voorbeeldwoningen kunt u niet gebruiken voor het doorrekenen van individuele woningen. Daarvoor wijken de bouwkundige en installatietechnische gegevens van werkelijke woningen teveel af van de voorbeeldwoningen. Wel kunt u voorbeeldwoning gebruiken als basis voor een individueel advies zoals op de website Verbeterjehuis gebeurt.

Meer weten?

  • NTA 8800 - informatie over de bepalingsmethode energielabel.
  • Bekijk ook het Verantwoordingsrapportage voor meer informatie over de gemaakte keuzes bij het samenstellen van de voorbeeldwoningen.
  • In de brochure staan alleen de mediaanwaarden vermeld van de gebruikersoppervlakte en bouwdelen. In het bijbehorende Excelbestand vindt u ook de gemiddelde waardes hiervan.
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?