Open voor aanvragen

MIA en Vamil voor ondernemers

Gepubliceerd op:
23 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Bent u leverancier van een innovatieve, milieuvriendelijke techniek? De MIA\Vamil maakt de marktintroductie en -verbreding van uw bedrijfsmiddel makkelijker door deze op de Milieulijst te zetten.

Het budget voor 2023 voor MIA is € 192 miljoen. Voor Vamil is in 2023 € 25 miljoen beschikbaar.

Voor wie?

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren.

Bereken uw belastingvoordeel

Met de MIA\Vamil kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Wilt u berekenen hoe groot dit voordeel voor u is?

Bekijk onze rekenvoorbeelden

Voorwaarden

Wilt u voor uw investering gebruikmaken van het belastingvoordeel van MIA of Vamil in uw belastingaangifte? Een belangrijke voorwaarde is dat de techniek of het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat.

Bekijk alle voorwaarden

Branches en thema's

Waar kunt u aan denken bij milieuvriendelijke investeringen? Wilt u binnen uw onderneming bijvoorbeeld aan de slag met de circulaire economie? Of werkt u in de landbouw, industrie, mobiliteit of gebouwde omgeving? Lees dan hoe u MIA en Vamil kunt inzetten voor uw investeringen. Daarnaast kan de MIA\Vamil een rol spelen om een Green Deal tot uitvoering te brengen. 

Milieulijst

Eind december 2022 is de nieuwe Milieulijst 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn. En die vaak verdergaan dan wat de wet voorschrijft. Lees meer over de Milieulijst en de belangrijkste wijzigingen in 2023.

U krijgt belastingvoordeel van de MIA of Vamil als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan. En als deze voldoen aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in onze online zoektool van de Milieulijst. Op de webpagina van deze zoektool vindt u ook een brochure met daarin de Milieulijst.

Voor uw investering geldt de Milieulijst van het jaar waarin u de verplichting tot de investering bent aangegaan (aanschafdatum).

Van enkele bedrijfsmiddelen van een bepaald merk en type is al duidelijk dat deze voldoen aan de eisen. Kijk of uw bedrijfsmiddel op een van deze positieve lijsten staat.

Bekijk de positieve lijsten

Bent u leverancier en wilt u uw bedrijfsmiddel opnemen op de Milieulijst?

Doe een voorstel voor opname op de Milieulijst

Aanvragen

Geen MIA\Vamil-melding mogelijk van 17 tot en met 20 maart

Van vrijdag 17 maart 2023 16:00 uur tot en met maandag 20 maart 2023 08:00 uur vindt onderhoud plaats aan onze website. U kunt dan niet inloggen in eLoket.

Komt u in tijdnood omdat de indientermijn bijna verstreken is? Volg dan het onderstaande stappenplan:

  1. Stuur een pro-forma melding per e-mail aan miavamil@rvo.nl. Zet pro-forma melding in het onderwerp van de e-mail. De pro-forma melding bevat minimaal uw bedrijfsnaam en NAW-gegevens, de bedrijfsmiddelcode(s) en het gemelde bedrag.
  2. Meld uw investering (vanaf 20 maart) alsnog via eLoket. Dit moet binnen 10 werkdagen nadat u de pro-forma e-mail heeft verstuurd. U ontvangt hiervan een meldingsnummer.
  3. Geef dit meldingsnummer direct door via e-mail aan miavamil@rvo.nl.

Let op: u moet de pro-forma e-mail versturen binnen de meldingstermijn. Verstuurt u de e-mail na het verstrijken van deze termijn, dan heeft u de melding te laat ingediend.

Wilt u gebruikmaken van de MIA\Vamil? Dan moet u uw investering eerst bij ons melden. U doet de melding met eHerkenning. Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Wilt u weten hoe en wanneer u MIA\Vamil aanvraagt? Bijvoorbeeld over de stappen in het aanvraagproces en aanvraagtermijnen? Of wat er gebeurt na uw aanvraag? Lees dan onze pagina MIA\Vamil aanvragen.

Kent u de voorwaarden? En wilt u een aanvraag indienen? Regel dan direct uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren na de verzending van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Meer weten?

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op
Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?