Open voor aanvragen

MIA en Vamil voor ondernemers

Gepubliceerd op:
23 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2022

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Bent u leverancier van een innovatieve, milieuvriendelijke techniek? De MIA\Vamil maakt de marktintroductie en -verbreding van uw bedrijfsmiddel makkelijker door deze op de Milieulijst te zetten.

Het budget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar.

Voor wie?

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

Met de MIA\Vamil kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Wilt u berekenen hoe groot dit voordeel voor u is?

Bekijk onze rekenvoorbeelden

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in uw belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Bekijk alle voorwaarden

Branches en thema's

Waar kunt u aan denken bij milieuvriendelijke investeringen? Wilt u binnen uw onderneming bijvoorbeeld aan de slag met de circulaire economie? Of werkt u in de landbouw, industrie, mobiliteit of gebouwde omgeving? Lees dan hoe u MIA en Vamil kunt inzetten voor uw investeringen. Daarnaast kan de MIA\Vamil een rol spelen om een Green Deal tot uitvoering te brengen. 

Milieulijst

Eind december 2021 is de nieuwe Milieulijst 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn. En die vaak verdergaan dan wat de wet voorschrijft. Lees meer over de Milieulijst en de belangrijkste wijzigingen in 2022.

U komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan. En als deze voldoen aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in onze online zoektool van de Milieulijst of in de brochure met daarin de Milieulijst 2022.

Zoek online in de Milieulijst 2022

Bekijk de Milieulijst 2022 in de brochure (pdf)

Van enkele bedrijfsmiddelen van een bepaald merk en type is al duidelijk dat deze voldoen aan de eisen. Kijk of uw bedrijfsmiddel op een van de positieve lijsten staat.

Bekijk de positieve lijsten

Bent u leverancier en wilt u uw bedrijfsmiddel opnemen op de Milieulijst?

Doe een voorstel voor opname op de Milieulijst

Aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA\Vamil? Dan moet u uw investering eerst bij ons melden. U doet de melding met eHerkenning. Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Wilt u weten hoe en wanneer u MIA\Vamil aanvraagt?Bijvoorbeeld over de stappen in het aanvraagproces en aanvraagtermijnen? Of wat er gebeurt na uw aanvraag? Lees dan onze pagina MIA\Vamil aanvragen.

Kent u de voorwaarden? En wilt u een aanvraag indienen? Regel dan direct uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren na de verzending van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Meer weten?

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op
Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?