Open voor aanvragen

Industrie en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
7 januari 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en verduurzaming in de industrie? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die een circulaire economie bevorderen, het gebruik van (fossiele) grondstoffen verminderen of emissies beperken.

Een circulaire economie heeft tot doel: minder (milieubelastende) grondstoffen verbruiken, levensduur van producten verlengen en afval als grondstof zien voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan reststromen uit de landbouw als grondstof voor materialen en chemicaliën.

Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over industrie te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van MIA\Vamil. 

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2024 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2024. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen hiervoor doet u bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wijzigingen Milieulijst 2024

U krijgt in 2024 ook of meer investeringsaftrek voor:

  • Een klimaatsysteem op basis van dauwpuntkoeling (code E 4241 op de Milieulijst)
  • Een selectieve NOₓ-reductie-installatie voor een crematieoven (G 4314)
  • Bedrijfsmiddelen om de industrie te helpen de CO2-uitstoot te verminderen:
    • Apparatuur voor vermindering van uitstoot tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering (F 4003 in plaats van F 4420): van stofemissies naar emissies van milieugevaarlijke stoffen. 
    • Een NOx-uitstootverminderende techniek (F 4305): 50% in plaats van 70% minder uitstoot dan wettelijk verplicht. En het maximale investeringsbedrag voor investeringsaftrek is verhoogd tot € 5 miljoen.

Bekijk een toelichting op de wijzigingen in de Milieulijst 2024

MIA\Vamil in de praktijk

"Ons gerecycled materiaal van gebruikte touwen en netten heeft een 4 keer lagere CO2-voetafdruk dan het normale materiaal. En we helpen bij het verminderen van het afvalprobleem."

Marcel Alberts
Oprichter Healix
Marcel Alberts oprichter van Healix
Plastic touw recycle naar korrel

Circulaire industrie

In hoofdstuk 1 'Grondstoffen- en watergebruik' van de Milieulijst vindt u investeringen die een circulaire economie bevorderen. Met name in de volgende industriële takken: maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen.
In hoofdstuk 4 'Klimaat en lucht' vindt u bedrijfsmiddelen voor Carbon Capture and Utilisation (CCU) en het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie.

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie herkent u in de Milieulijst aan het blauwe CE-logo.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Een aantal bedrijfsmiddelen die interessant zijn voor de industrie zijn de zogenoemde bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. De bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (en de aanvullende eisen die daarvoor gelden) zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst.

De belangrijkste eis is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?