Open voor aanvragen

Industrie en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
7 januari 2013
Laatst gecontroleerd op:
9 augustus 2022

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en verduurzaming in de industrie? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel met de regelingen MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die een circulaire economie bevorderen, het gebruik van (fossiele) grondstoffen verminderen of emissies beperken.

Een circulaire economie heeft tot doel: minder (milieubelastende) grondstoffen verbruiken, levensduur van producten verlengen en afval als grondstof zien voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan biomassa als grondstof voor materialen en chemicaliën.

Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over industrie te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden waarop MIA\Vamil van toepassing is. 

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milleulijst 2022 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2022. Deze bedrijfsmiddelen zijn gericht op energiebesparing. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2022

Op de Milieulijst 2022 staan weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om te investeren in een circulaire industrie en het verminderen van de uitstoot van emissies. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:

  • een verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat onder 'Toepassen recyclaat'; 
  • apparatuur voor vervanging van gefluoreerde gassen onder 'Broeikas- en overige emissies'; 
  • apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu onder 'Emissies uit afvalstoffen'.

Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2022 

Circulaire industrie

In hoofdstuk 1 'Grondstoffen- en watergebruik' van de Milieulijst vindt u investeringen die een circulaire economie bevorderen. Met name in de volgende industriële takken: maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen.
In hoofdstuk 4 'Klimaat en lucht' vindt u bedrijfsmiddelen voor Carbon Capture and Utilisation (CCU) en het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie.

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie herkent u in de Milieulijst aan het blauwe CE-logo.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Een aantal bedrijfsmiddelen die interessant zijn voor de industrie zijn de zogenoemde bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. De bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (en de aanvullende eisen die daarvoor gelden) zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst.

De belangrijkste eis is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?