Open voor aanvragen

Milieulijst MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
23 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2022

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Elk jaar wordt de Milieulijst aangepast. Uw belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering.

U kunt online zoeken in de Milieulijst naar milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. Zoeken kan op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Ook kunt u de brochure met daarin de Milieulijst gebruiken.

Of gebruik de interactieve infographics waarin wij per sector de investeringsmogelijkheden (grafisch) laten zien:

Bedrijfsmiddelen

In de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te maken of uw diensten te verlenen.

Voor de MIA\Vamil geldt dat clusters van onderdelen als één bedrijfsmiddel worden gezien, als die van elkaar afhankelijk zijn en alleen samen voldoen aan de in de Milieulijst vereiste omschrijving.

Op de Milieulijst staat elk bedrijfsmiddel omschreven met:

  • een code; 
  • de naam;
  • het doel van het bedrijfsmiddel en de eisen waaraan het voor de MIA\Vamil moet voldoen;
  • de onderdelen waaruit het gewoonlijk bestaat. Onderdelen waar 'en al dan niet de volgende onderdelen' voor staat, kunnen ook deel uitmaken van de investering en komen dan eveneens in aanmerking voor de MIA\Vamil;
  • al dan niet een toelichting op de omschrijving, de milieudoelen, beoogde sectoren en status.

De letter in elke code geeft aan welke regeling van toepassing is en het bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage. Zie onderstaand figuur.

Wijzigingen in de Milieulijst

We passen de Milieulijst ieder jaar aan. 

Lees de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2022

Middelvoorschriften en doelvoorschriften

De Milieulijst maakt onderscheid tussen bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift (paragraaf 2a) en bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (paragraaf 2b).

Bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift

Op de Milieulijst staan voornamelijk bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift: doel, middel en werking zijn exact omschreven.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

De prestatie die geleverd wordt, is richtinggevend bij bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Een exacte technische omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dit biedt meer ruimte voor innovatie. Ook kunt u hierdoor een beroep doen op MIA\Vamil voor investeringen in het verduurzamen van uw productieproces.

Lees meer over bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift en de manier waarop meldingen hiervan gecontroleerd worden.

Uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst

Heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld die u graag op de markt wilt brengen? Raadpleeg hiervoor het Stappenplan voorstel Milieulijst.

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?