CO₂-reductie industrie

Gepubliceerd op:
11 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

We staan voor een grote uitdaging: een CO2-neutrale en circulaire industrie. We willen 19,4 Mton CO2-vermindering in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is. Welke kansen biedt CO2-verlaging voor de industrie? Hoe behoudt Nederland een goede concurrentiepositie wereldwijd? Met kennis, netwerken, financiering en innovatie ondersteunen wij ondernemers bij het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen.

Op deze pagina vindt u informatie over onze regelingen, programma’s en netwerken. Zo gaan we op weg naar een CO2-neutrale, circulaire industrie.

Industrie

Industrie

Klimaatdoelen industrie

Subsidies en financiering

Wij ondersteunen de industrie om de omslag naar CO₂-neutraal te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met onze subsidies voor milieu-innovatie en energiebesparing. In de Subsidiewijzer vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

Technologie en innovatie

De overheid stimuleert dat de industrie kan experimenteren waardoor we slimmer met energie en uitstoot kunnen omgaan. Ook kijken we hoe we nieuwe mensen kunnen opleiden en slimme oplossingen kunnen toepassen. Dat doen we bijvoorbeeld door fiscaal voordeel te geven aan de industrie.

Programma Klimaatneutraal en Circulair Inkopen

Samenwerking en netwerken

Wij helpen bedrijven en stakeholders projectideeën uit te werken, de juiste partners te zoeken, financiering te regelen en knelpunten op te lossen. Na afronding van het project zorgen we dat opschaling tot productieniveau plaatsvindt.

Circulaire industrie

Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Zakenmannen in New Jersey

Internationale samenwerking

U kunt samenwerken met partijen op internationaal niveau. Hierbij kunt u denken aan samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Of om bij te dragen aan een beter milieu en klimaat van Europa. Wij hebben hiervoor verschillende regelingen.

Vragen over CO₂-reductie industrie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?