CO₂-reductie industrie

Gepubliceerd op:
11 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is. Welke kansen biedt CO2-verlaging voor de industrie? Hoe behoudt Nederland een goede concurrentiepositie wereldwijd? Met kennis, netwerken, financiering en innovatie ondersteunen wij ondernemers bij het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen. Op deze pagina vindt u informatie over onze regelingen, programma’s en netwerken. Zo gaan we op weg naar een CO2-neutrale, circulaire industrie.

Klimaatdoelen industrie

In 2050 stoot de industrie vrijwel geen broeikasgas meer uit en is de industrie circulair..

Subsidies en financiering

De overheid ondersteunt de industrie om de omslag naar CO₂-neutraal te maken met subsidies voor milieu-innovatie en energiebesparing. In de Subsidiewijzer vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

Technologie en innovatie

De overheid stimuleert de industrie om slimmer met energie en uitstoot kunnen om te gaan door fiscaal voordeel te geven.

Programma Klimaatneutraal en Circulair Inkopen

Samenwerking en netwerken

De overheid helpt bedrijven en stakeholders projectideeën uit te werken, de juiste partners te zoeken, financiering te regelen en knelpunten op te lossen. 

Circulaire industrie

Zakenmannen in New Jersey

Internationale samenwerking

Werkt u internationaal samen met partijen op het gebied van onderzoek en innovatie? De overheid biedt verschillende regelingen aan.

Vragen over CO₂-reductie industrie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?