Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2023
Gepubliceerd op:
18 juli 2014

De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen, hergebruiken en opslaan van het CO2. Het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

Wij ondersteunen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigt Nederland in een aantal internationale CCUS-gerelateerde groepen, zoals het ERANET Cofund ACT (Accelerating CCUS Technologies). Daarnaast zorgt RVO voor uitkering van subsidie aan nationale CCUS-projecten. Wij hebben diverse regelingen met het thema CCUS.

Subsidieregelingen CCUS

Excellent CCS laboratories

Bij ECCSEL 'Excellent CCS laboratories' zijn CCS-proefopstellingen uit 5 Europese landen aangesloten. ECCSEL stelt deze proefopstellingen open. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Operations Centre van ECCSEL.

Onderzoek en demonstratie

Internationale organisaties

Meer weten?

Vragen over Carbon Capture, Utilisation and Storage?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?