Warmtevoorziening Industriële Omgeving

Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2023
Gepubliceerd op:
11 september 2017

Welke warmteoplossingen zijn er voor de industrie? Onze experts helpen u verder met data, kennis over duurzame warmte technieken, regelingen en het vinden van de juiste samenwerkingspartners. Op deze website vindt u informatie over warmtebesparing en warmteopwekking met hernieuwbare bronnen.

In de industrie gaat verduurzaming van de warmtevoorziening vooral over warmte die nodig is in processen. Hiervoor is een hoge temperatuur warmte (100oC) nodig. Grote thema’s aan de sectortafel Industrie vanuit de klimaattafels zijn proces efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair en het gebruik van grondstoffen.

Technieken

Uw warmte duurzamer inzetten, begint met de warmtevraag beperken. U doet dat door beter te isoleren en/of efficiëntere installatieonderdelen te gebruiken. Hierdoor vermindert de warmtevraag. Innovaties in het productieproces helpen u hier ook bij. Voor de warmtevraag die overblijft, kunt u aan meerdere duurzame oplossingen denken:

 • Bio-energie: Gebruik biomassa als bron voor warmte in het industriële proces.
 • Bodemenergie/aardwarmte: Win warmte of koude uit de ondergrond of diepere aardlagen om gebouwen en processen te verwarmen en koelen.
 • Zeer diepe geothermie: Onttrek warmte met een temperatuur van meer dan 120oC uit de bodemlagen dieper dan 4000 meter. Een interessante optie voor hoge temperatuur industriële processen.
 • Restwarmte: Gebruik van overtollige warmte uit het industriële proces in andere productieprocessen. Of gebruik het als warmtebron voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving of de glastuinbouw.
 • Warmtenetten: Levering van die restwarmte gebeurt via een warmtenet.
 • Stroom voor warmte: Warmte die opgewekt wordt met (duurzaam) opgewekte elektriciteit. We noemen dat ook 'Power to heat'. Dit alternatief is aantrekkelijk bij een lage elektriciteitsprijs door een overschot.
 • Industriële warmtepomp: Werk warmte uit een industrieel proces van lage temperatuur op naar een hogere temperatuur. Maak de warmte daardoor weer geschikt om in het industriële proces te gebruiken.
 • Stoom: Breng uw stoomproductie terug door vervangen, aanpassen en onderhoud van uw stoomketel.

Tools

Bent u benieuwd wat het effect is van de verschillende maatregelen? En wat in uw situatie het beste werkt? Met de volgende instrumenten maakt u een eerste verkenning:

 • Handreiking Gebiedsgerichte Warmteuitwisseling: een procesaanpak met tools, tips én voorbeelden van succesvolle initiatiefnemers om de kansen voor benutting van industriële restwarmte te beoordelen
 • Toetsingskader financiële business case warmte uitwisselingsprojecten: een instrument waarmee een eerste financiële beoordeling van warmte uitwisselingsprojecten gedaan kan worden. Op deze manier zijn projecten beter gestructureerd voor een financieringsaanvraag.
 • WKO tool: quick-scan om de kansen van ondiepe bodemenergie op een locatie te bepalen.
 • Stoomtool: bereken met een beperkt aantal parameters de indicatieve kosten van stoomgeneratie en –transport en de besparing in fossiele energie. U kunt deze gebruiken als u denkt aan uitwisseling van stoom tussen bedrijven.

Adviesbureaus kunnen u helpen bij uw plan. Maak daarnaast gebruik van de informatie en kennis van producenten en leveranciers van duurzame technologie.

Financiering

Ook de kosten spelen een rol. Kies daarom voor technologieën waarvoor u subsidie of fiscaal voordeel krijgt:

Wilt u meer weten over de financieringen vanuit de overheid? Maak gebruik van onze subsidiewijzer.

Data en bronnen

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer op Data over warmte.

Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert RVO regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?