Stoom Tool

Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2021
Gepubliceerd op:
11 juni 2014

Voor een schone en zuinige warmte- en koudevoorziening zijn volop mogelijkheden. Wij ontwikkelden onder andere de Stoom Tool, die kosten van stoomgeneratie en -transport berekent. De Stoom Tool is nuttig als u uw kosten van stoomgebruik wilt verbeteren.

Bijvoorbeeld als u stoom gaat importeren. Industriële bedrijven passen stoom vaak toe voor de verdeling van energie voor warmte en voor stoomturbine-aandrijvingen. Denk ook aan het benutten van restwarmte voor de warmtevoorziening bij een ander bedrijf. Het energiegebruik voor een industriegebied wordt efficiënter.

Uitwisseling van stoom

Zelf aan de slag met de uitwisseling van stoom tussen nabijgelegen bedrijven? Maak met de Stoom Tool vooraf een indicatieve kostenraming van de investeringskosten die nodig zijn. Met een klein aantal waarden berekent deze tool een schatting van de kosten van stoomgeneratie en –transport. Ook ziet u wat u bespaart in fossiele energie.

In opdracht van ons ontwikkelde Jacobs Consultancy de Stoom Tool.

Download

Vragen over de Stoom Tool?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?