Open voor aanvragen

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2023

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Budget en looptijd

Startdatum:
woensdag 5 oktober 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
15:00 (CET)
Totaal budget:
€ 30.000.000
Verleend:
€ 317.577
In behandeling:
€ 3.119.890
Nog beschikbaar
89 % (€ 26.562.533)

U kunt subsidie aanvragen totdat het budget voor de subsidie op is.
Het budget dat nog beschikbaar is, kan tot die tijd veranderen. Dit komt doordat wij aanvragen goedkeuren of afwijzen. Als wij aanvragen goedkeuren, daalt het beschikbare budget. Als wij aanvragen afwijzen, kan er weer budget vrijkomen. Als het budget op is, melden wij dat.

Waar krijgt u subsidie voor?

De innovatie in uw project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Dat staat in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en in een exclusieve economische zone. 

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Uitgebreidere informatie over de voorwaarden leest u in de handleiding.

Instructiefilmpje aanvraag TSE Hernieuwbare Energie

Bekijk in dit instructiefilmpje hoe het aanvraagportaal werkt.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan in ons digitale aanvraagportaal. Aanvragen van de subsidie duurt ongeveer 1,5 uur. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' onder Aanvragen, komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal. Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs via het Bel-me-terug-formulier. Die helpt u dan stap voor stap bij de invulling van uw aanvraag.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 5 oktober 2022, 09:00 uur tot en met 31 maart 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Meer weten?

Vragen over HER+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?