Open voor aanvragen

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2022

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 4 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 20.000.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 3.015.521
Nog beschikbaar
85 % (€ 16.984.479)

De HER+ is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. De HER+ geeft subsidie voor innovaties die CO2-verminderen in plaats van alleen hernieuwbare (duurzame) energie produceren. We hebben daarom nieuwe subsidiecategorieën toegevoegd. Die helpen de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) met innovaties, zoals:

  • CO2-afvang en -opslag (CCS);
  • sommige vormen van waterstofproductie en;
  • verschillende opties voor warmteproductie; we volgen hierbij de categorieën van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Uw HER+-project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Dat staat in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en in een exclusieve economische zone.

Budget

Het budget is € 20 miljoen. Deze subsidie is op basis van 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, stopt de regeling.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de programmalijnen en doelstelling van de HER+. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 1 april 2022, 09:00 uur tot en met 4 oktober 2022, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning 3. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Let op: heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen. U heeft eHerkenning 3 en de juiste machtiging nodig om te kunnen aanvragen voor de HER+. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Downloads

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij.  Dat betekent Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO). Niet alleen de wereld heeft daar voordeel van, maar uw bedrijf ook. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over Hernieuwbare Energietransitie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?