Open voor aanvragen

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2022

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Budget en looptijd

Startdatum:
woensdag 5 oktober 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 30.000.000

Uw innovatieproject

De innovatie in uw project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Dat staat in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en in een exclusieve economische zone. 

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de programmalijnen en doelstelling van de HER+. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 5 oktober 2022, 09:00 uur tot en met 31 maart 2023, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning 3. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Let op: heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen. U heeft eHerkenning 3 en de juiste machtiging nodig om te kunnen aanvragen voor de HER+. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Downloads

Internationaal samenwerken

Ziet u kans om de ontwikkeling van uw innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wilt u een innovatie op uw locatie demonstreren samen met buitenlandse partners? Dan is het CETPartnership misschien interessant voor u. U vraagt ook deze subsidie aan via de HER+-regeling. U kunt uw project vooraanmelden bij CETPartnership tot 23 november 2022, 14:00 uur.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over Hernieuwbare Energietransitie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?