Gesloten voor aanvragen

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2024

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 3 april 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 31 augustus 2023
17:00
Totaal budget:
€ 30.000.000
Verleend:
€ 1.145.866
In behandeling:
€ 37.712.217
Nog beschikbaar op 1 januari 1970:
0 % (€ 0)

Waar krijgt u subsidie voor?

Uw innovatieproject vermindert de CO2-uitstoot door de inzet van hernieuwbare (duurzame) energie, zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht. Of uw project verlaagt de kosten van CO2-vermindering door CO2-besparende technieken, zoals CO2-afvang en opslag, waterstof of restwarmte. Het kan gaan om een industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, energiedemonstratieproject of een combinatie hiervan. U krijgt subsidie voor de kosten van dit soort innovatieprojecten.

De innovatie in uw project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en helpt daarmee de klimaatdoelstellingen behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Uw project moet wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en onze exclusieve economische zone. 

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Uitgebreidere informatie over deze voorwaarden leest u in de handleiding.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over HER+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?