Elektrificatie industrie

Gepubliceerd op:
14 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
19 maart 2019

Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. Het draagt bij aan de energietransitie doelen in 2030: 40-50% emissiereductie van CO2 ten opzichte van 1990. De industrie voerde al een succesvolle elektrificatie uit met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte.

Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast kan de industrie efficiency slagen maken. Bijvoorbeeld door de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen.

Voorbeelden elektrothermische opties

 
Compressie warmtepomp
Marktrijp: onder 100oC
Demonstratiefase en/of maatwerk: boven 100oC of voor lagedruk stoom
Thermo-akoestische warmtepomp
In ontwikkeling bij ECN/TNO
Damprecompressie
In principe marktrijp, demonstratiefase binnen de industrie
Weerstandsverwarming
Marktrijp, ook voor laagvermogen stoomketels
Elektrodeboiler
Marktrijp, onder andere voor hogere stoomketel vermogens
Inductiesmelten
Wordt binnen de metaalindustrie al lange tijd toegepast
Infrarood verwarming
Marktrijp, inzet voor drogen vaak maatwerk

Voorbeelden elektrochemische productvorming

Chloor (en waterstof)
Elektrolyse van natriumchloride oplossing, industrieel proces
Zink
Elektrolyse vormt in de zink productie een belangrijke stap
Oppervlaktebehandeling
Bijvoorbeeld anodiseren, verchromen, verzinken
Waterstof
Elektrolyse van water, binnen industrie demonstratiefase. Toepassing als grondstof voor de chemische industrie, als buffer in het elektriciteitsnet al dan niet gebonden aan een ander atoom/molecuul of als brandstof voor hoge temperatuur processen.
Chemische basisproducten
Directe productie langs elektrochemische weg uit een koolstofbron (bv. CO2), H2O en elektriciteit. In diverse stadia van ontwikkeling nog niet marktrijp.

Inzet elektro thermische oplossingen

Bij inzet van elektro thermische oplossingen is het belangrijk de warmtehuishouding rond de processen goed in beeld te hebben om het warmteverbruik te minimaliseren. Vaak is de bulk van de warmte nodig op een relatief laag temperatuurniveau en de rest op een hoger niveau. Daardoor is een splitsing in oplossingen soms nodig. Bijvoorbeeld de inzet van een warmtepomp voor de lage temperatuur in combinatie met een deel weerstandsverwarming voor de hoge temperatuur. 

Naast optimalisatie van het warmteverbruik is optimalisatie van het (bestaande) elektriciteitsverbruik nodig. U kunt daarbij denken aan:

  • verlaging van het nullast verbruik;
  • de toepassing van hoog efficiënte motoren/aandrijvingen;
  • verbetering van zogenaamde power quality aspecten (arbeidsfactor, spanningshuishouding, harmonische vervorming).
Doordat u inzicht krijgt in het elektriciteitsverbruik kunt u eventueel aanpassingen van het eigen en externe elektriciteitsnetwerk overwegen.

Elektrificatie industrie in de praktijk

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?