Bio-energie

Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2023
Gepubliceerd op:
18 juni 2020

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De inzet van bio-energie is daarbij belangrijk. Bent u producent van bio-energie, adviseur, installateur, fabrikant, leverancier of overheidsmedewerker? Wij informeren u over duurzaamheid, technieken, financiële mogelijkheden, beleid en wet- en regelgeving.

Alles over bio-energie

Bio-energie voor elektriciteit, warmte en groengas

Afvalhout en snoeiafval voor bio-energie

Bio-energie voor vervoer

De inzet van biobrandstoffen speelt een belangrijke rol in het verminderen van de broeikasgasuitstoot in het vervoer. Wij adviseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met technisch inhoudelijke expertise.

Subsidies en regelingen

Produceert u bio-energie of werkt u aan een innovatie in de bio-energieproductie? Check dan of u in aanmerking komt voor een van onze subsidieregelingen.

Samenwerking

Verschillende organisaties helpen u bij het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie. Onze partners zitten veelal in Nederland. Sommige organisaties werken internationaal.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van bio-energie? Wij verzamelen praktijkverhalen, relevante publicaties en nieuwsberichten.

Bent u tevreden over deze pagina?