Bio-energie

Gepubliceerd op:
18 juni 2020

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De inzet van bio-energie is daarbij belangrijk. Bent u producent van bio-energie, adviseur, installateur, fabrikant, leverancier of overheidsmedewerker? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) informeert u over duurzaamheid, technieken, financiële mogelijkheden, beleid en wet- en regelgeving.

Alles over bio-energie

Bio-energie voor elektriciteit, warmte en groengas

 

Bent u biomassaproducent of -leverancier? RVO biedt u kennis op het gebied van duurzaamheidseisen, regelgeving en technische mogelijkheden.

Bio-energie voor vervoer

 

De inzet van biobrandstoffen speelt een belangrijke rol in het verminderen van de broeikasgasuitstoot in het vervoer. RVO adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met technisch inhoudelijke expertise.

Subsidies en regelingen

Produceert u bio-energie of werkt u aan een innovatie in de bio-energieproductie? Check dan of u in aanmerking komt voor een van de subsidieregelingen van RVO.

Meer weten?

 

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van bio-energie? RVO verzamelt praktijkverhalen, relevante publicaties en nieuwsberichten.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?