Bio-energie Internationaal

Gepubliceerd op:
15 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

Duurzame energie en bio-energie in het bijzonder, spelen een belangrijke rol in het verminderen van de CO2-uitstoot. Nederland doet mee aan een aantal meerjarige Europese en internationale bio-energieprojecten. Dit biedt de Nederlandse bio-energiesector interessante exportkansen.

Wat is Bio-energie Internationaal?

Duurzame energie kan op verschillende manieren opgewekt worden, bijvoorbeeld met biomassa. Dit zijn organische materialen zoals snoeiafval, zuiveringsslib, olie uit zaden, of mest. Deze vorm van energie maken is voorlopig nodig om de klimaatdoelen te halen. Met Bio-energie Internationaal willen wij Nederland op de kaart zetten op het gebied van bio-energie.

Bio-energie Internationaal is onderdeel van het International Clean Energy Partnership (ICEP). Met dit programma helpt de overheid Nederlandse ondernemers uit de duurzame energiesector en bio-energiesector om succesvol internationaal zaken te doen.

Voor wie?

Bio-energie Internationaal richt zich op producenten van bio-energie, adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers en overheidsmedewerkers. Ze hebben allemaal het doel om hun producten en diensten internationaal aan te bieden.

Waarom investeren in bio-energie?

Door samen te werken met RVO en het International Clean Energy Partnership (ICEP) programma, kunnen Nederlandse bedrijven in de bio-energiesector als groep de buitenlandse markt betreden. Daarnaast kunt u contact maken met buitenlandse bedrijven die zoeken naar Nederlandse expertise en oplossingen op het gebied van bio-energie.

Interessante projecten

Projecten in Europa

  • Concerted Action RED: met de Renewable Energy Directive (RED) richtlijnen beoordelen EU-lidstaten de duurzaamheid van biobrandstoffen. Daarnaast bewaakt dit programma de invoering van de vernieuwde richtlijn RED2.
  • ETIP Bioenergy: ICEP stelde dit plan op samen met Nederlandse bedrijven. Het doel is om bio-energie een onderdeel te maken van de EU-energiemix.
  • ERA-NET Bioenergy en BESTF: met deze samenwerkingsprogramma's financieren de EU-lidstaten onderzoek en ontwikkeling van bio-energieprojecten.

Wereldwijde projecten

Kansrijke bio-energielanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de sectororganisaties noemen een aantal landen waarnaar zij exportkansen zien. Afhankelijk van internationale ontwikkelingen kan deze lijst nog veranderen.

Op dit moment ligt de focus vooral op Europa.

Marktrapporten

Met een marktrapport gaat u goed voorbereid een nieuwe buitenlandse markt op. Wilt u weten of er kansen zijn in de bio-energiesector van een bepaald land? Bekijk dan ons marktrapportenoverzicht.

NL Biobased Tech guide 2022

In het marktrapport NL Biobased Tech guide 2022 vindt u informatie over trends en ontwikkelingen in de bio-energiesector. Daarnaast vindt u ook informatie over regulering en wetgeving, en het bedrijfsklimaat.

Evenementen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert veel interessante evenementen over bio-energie. Ook staan we regelmatig met een stand bij belangrijke beurzen. Bezoek onze evenementenpagina voor het laatste overzicht.

Samenwerkingspartners

De Nederlandse bio-energiesector werkt onder andere samen met Platform Bio-Economie en International Energy Agency.

Platform Bio-Economie

Het Platform Bio-Economie (PBE) vertegenwoordigt Nederlandse bedrijven en stakeholders die actief zijn in de productie, levering en verwerking van biobased grondstoffen. De organisatie richt zich met name op:

  • Voeding
  • Chemie
  • Materialen
  • Energietransport
  • Logistieke en infrastructurele dienstverlening

International Energy Agency

De International Energy Agency (IEA) adviseert overheden over het gebruik van duurzame energie. Als organisatielid werkt Nederland samen met andere landen om onder andere bio-energie te stimuleren.

IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme

Het IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme is onderdeel van IEA. Dit programma richt zich op kennisuitwisseling en wereldwijde ontwikkeling van de bio-energiesector. Gezamenlijk komen de lidstaten tot standaarden en afspraken die belangrijk zijn voor verbetering van de sector. Namens Nederland gebruikt RVO dit programma om het buitenland te laten zien wat Nederlandse bedrijven in de bio-energiesector kunnen bieden.

ICEP

Met het International Clean Energy Partnership (ICEP) programma van RVO helpt de overheid Nederlandse ondernemers uit de duurzame energiesector met internationaal zakendoen. ICEP organiseert activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen om de sector te helpen. Het programma bestaat uit:

Meer weten over kansen in de bio-energiesector?

RVO kan u helpen met zakendoen in het buitenland? Neem contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?