Bio-energie internationaal

Gepubliceerd op:
15 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2022

Nederlandse biomassa-bedrijven halen de meeste omzet uit export. Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt deze bedrijven met zakendoen in het buitenland én doet namens Nederland mee aan een aantal meerjarige Europese en internationale projecten.

Projecten in Europa

  • Concerted Action RED: ondersteuning bij het doorvoeren van de RED Concerted Action. De RED leidde tot afspraken tussen lidstaten over de beoordeling van duurzaamheid van biobrandstoffen. Daarnaast ziet deze toe op de invoering van de vernieuwde richtlijn RED2.
  • ETIP Bioenergy Onderdeel van het SET-plan: met de industrie stelden we een plan op voor het realiseren van bio-energie als onderdeel van de energiemix van de EU.
  • ERA-NET Bioenergy en BESTF: samenwerking tussen lidstaten van waaruit gezamenlijk projecten voor onderzoek en ontwikkeling worden gefinancierd.
  • European Biomass Conference: tijdens deze conferentie wordt kennis uitgewisseld.
  • Europees onderzoek en ontwikkeling: Voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling zijn diverse instrumenten vanuit de Europese Commissie beschikbaar.

Wereldwijde projecten

Naast de Europese projecten zijn er ook projecten in de rest van de wereld waar RVO aan mee doet.

International Energy Agency (IEA)

In de IEA werkt Nederland met veel andere landen samen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Het IEA heeft scenario’s opgesteld voor de gehele wereld, om gezamenlijk de klimaatdoelstellingen te halen. Het IEA adviseert overheden over het gebruik van duurzame energie.

Bio-energie is cruciaal om de CO2-uitstoot te verminderen en kan op termijn 20% bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. U leest meer in het rapport op de website van de IEA.

Daarnaast doet RVO mee aan het IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme. Hiermee verzamelen we kennis en ontwikkelen we samen wereldwijd bio-energie. In dit programma laten we ook goed aan het buitenland zien wat Nederland te bieden heeft. Gezamenlijk komen we tot standaarden en afspraken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van bio-energie. Wilt u meer weten? Stuur ons dan een e-mail.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ondersteunt Nederlandse bedrijven die in het buitenland producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie. Vanuit ICEP wil RVO de samenwerking binnen de bio-energiesector versterken en samen optrekken naar (nieuwe) buitenlandse markten.

Samen met het platform bio-economie en ondersteund door ondernemersvereniging FME heeft RVO een exportgroep opgericht met een dertigtal topbedrijven uit de Nederlandse bio-energiesector, om de export te bevorderen. Deelname is vrijblijvend en kosteloos. Wilt u meer weten? Stuur ons dan een e-mail.

Download hieronder de NL Biobased Energy Guide 2022, die buitenlandse bedrijven eenvoudiger toegang biedt tot Nederlandse expertise en oplossingen op het gebied van bio-energie:

 

Vragen over bio-energie?

 

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?