Zonne-energie Internationaal

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2024
Gepubliceerd op:
8 november 2019

Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om ontwikkeling en grootschalige inzet van zonne-energie en zonnecellen. Dit biedt exportkansen voor Nederlandse bedrijven uit de zonne-energiesector.

Wat is zonne-energie internationaal?

Met gemiddeld 1.500 zonuren per jaar lijkt Nederland op het eerste gezicht niet de beste locatie om zonne-energie op te wekken. Maar (zonne)schijn bedriegt. Het Franse Marseille heeft bijvoorbeeld bijna het dubbele aantal zonuren. Met gemiddeld 1.500 zonuren per jaar lijkt Nederland op het eerste gezicht niet de beste locatie om zonne-energie op te wekken. Maar (zonne)schijn bedriegt. Het Franse Marseille heeft bijvoorbeeld bijna het dubbele aantal zonuren. En toch wekte Nederland per inwoner wereldwijd de meeste zonne-energie op in 2023.

Zonne-energie is een van belangrijkste middelen voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Lichtgeleidende materialen, oftewel Photovoltaic (PV), zijn essentieel voor het maken van de zonnepanelen om deze energie op te wekken.

Nederlandse onderzoekers en bedrijven behoren al tientallen jaren tot de internationale top van de PV-sector. Niet alleen met onderzoek, maar vooral ook met praktische toepassingen, zoals het versnellen en efficiënter maken van industriële productieprocessen. Of met innovaties die het gebruik van zonne-energie in een bestaande omgeving makkelijker maken. Juist in Nederland waar zon niet vanzelfsprekend is en waar ruimte schaars is, is er veel behoefte aan innovatie.

Zonne-energie Internationaal is onderdeel van het International Clean Energy Partnership (ICEP). Met dit programma helpt de overheid Nederlandse ondernemers uit de duurzame energiesector om succesvol internationaal zaken te doen.

Voor wie?

Het Zonne-energie Internationaal-programma is bedoeld voor Nederlandse partijen die actief zijn in de duurzame energiesector, in het bijzonder de zonne-energiesector. Daarnaast moeten deze bedrijven en organisaties ook internationaal willen ondernemen.

Waarom investeren in zonne-energie?

De Nederlandse zonne-energiesector en PV-bedrijven zijn vooral goed in innovatieve oplossingen en geïntegreerde toepassingen van zonne-energie. Bijvoorbeeld op gebouwen en in gevels, op geluidswallen, langs wegen en op het water. Ook zijn Nederlandse bedrijven actief in de productie van machines voor het bouwen van zonnepanelen.

Het zonne-energieprogramma helpt Nederlandse bedrijven om samen een nieuwe markt te betreden. Ook kan het programma u in contact brengen met buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar Nederlandse expertise en oplossingen in de zonne-energiesector. Dit doet het programma met:

  • Consortiumvorming, waardoor deze publiek-private samenwerking zich beter richt op specifieke markten.
  • Vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse PV-sector.
  • Betere toegang voor het Nederlandse bedrijfsleven tot kennisinstellingen, bedrijven en overheden in doellanden.
  • Betere verbinding tussen de Nederlandse ambassades en Nederlandse bedrijven uit de duurzame-energiesector.

Kansrijke zonne-energielanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de sectororganisaties noemen een aantal landen waar zij exportkansen zien. Afhankelijk van internationale ontwikkelingen kan deze lijst nog veranderen.

Op dit moment zijn dit de kansrijke markten voor Nederlandse PV-bedrijven:

  • Europa
  • Golfregio
  • India
  • Verenigde Staten

Marktrapporten

Met een marktrapport gaat u goed voorbereid een nieuwe buitenlandse markt op. Wilt u weten of er kansen zijn in de zonne-energiesector van een bepaald land? Bekijk dan ons marktrapportenoverzicht.

NL Solar Guide

In de NL Solar Guide vindt u informatie over trends en ontwikkelingen in de zonne-energiesector. Ook informeert deze gids u over regulering en wetgeving, en het bedrijfsklimaat. Het bevat ook praktische tips en advies. 

Evenementen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert veel interessante evenementen over zonne-energie. Ook staan we regelmatig met een stand bij belangrijke beurzen. Bezoek onze evenementenpagina voor het laatste overzicht.

InterSolar Europe

InterSolar Europe is de grootste zonne-energiebeurs in de wereld. Deze beurs brengt fabrikanten, ontwikkelaars en leveranciers van over de hele wereld bij elkaar om innovaties te bespreken en nieuwe klanten te ontmoeten. RVO is daar elk jaar aanwezig met de NL Lounge.

Samenwerkingspartners

De Nederlandse zonne-energiesector werkt onder andere samen met:

Samen met de bovenstaande partners, startte RVO een exportgroep om de zonne-energiesector te versterken. Deze groep bestaat uit ruim 30 bedrijven. Waar mogelijk, trekken zij samen op in buitenlandse markten.

ICEP

Met het International Clean Energy Partnership (ICEP) programma van RVO helpt de overheid Nederlandse ondernemers uit de duurzame energiesector met internationaal zakendoen. ICEP organiseert activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen om de sector te helpen. Het programma bestaat uit:

Meer weten?

Wilt u meer weten over internationale kansen in de zonne-energiesector, ICEP of hoe RVO u kan helpen met zakendoen in het buitenland? Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?