Zonne-energie internationaal

Gepubliceerd op:
8 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

Met gemiddeld 1.500 zonne-uren per jaar lijkt Nederland op het eerste gezicht niet het beste klimaat te bieden voor de ontwikkeling en grootschalige inzet van zonne-energie. Maar schijn bedriegt.

Nederlandse onderzoekers en bedrijven behoren al decennia tot de internationale top van de PV-sector (Photo Voltaic = fotovoltaïsch = licht geleidend). Niet alleen met fundamenteel onderzoek van hoog niveau, maar vooral ook met het vertalen ervan naar praktische toepassingen. Bijvoorbeeld met het versnellen en verfijnen van industriële productieprocessen. Of met het ontwikkelen van innovaties die het gebruik van zonne-energie in een bestaande omgeving gemakkelijker maken. Juist in een land waar zon niet vanzelfsprekend is, en waar ruimte schaars is, is er veel behoefte aan innovatie.

Voor wie

Vanuit ICEP heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met FME, TKI Urban Energy en de Topsector Energie een exportgroep opgericht om de zonne-energiesector te versterken. Dit consortium bestaat uit ruim 30 bedrijven. Daar waar mogelijk trekken zij samen op in (nieuwe) buitenlandse markten.

De ondersteuning vanuit ICEP is beschikbaar voor alle Nederlandse PV-bedrijven en kennisinstellingen die belangstelling hebben voor zakendoen in het buitenland.

Unique selling points van de PV-sector

De Nederlandse zonnesector is vooral goed in innovatieve oplossingen en geïntegreerde toepassingen van zonne-energie (op gebouwen en in gevels, op geluidswallen, op en langs wegen en op het water) en het produceren van machines voor het samenstellen van zonnepanelen. Zie voor een uitgebreid overzicht de NL Solar Guide, die ook een lijst bevat met bedrijven die actief zijn in de zonnesector.

Plannen

Vanuit ICEP wordt gewerkt aan een aantal zaken:

  • Consortiumvorming, waardoor deze publiek-private samenwerking beter kan focussen op specifieke markten.
  • Vergroten van de zichtbaarheid en profilering van de Nederlandse PV-sector.
  • Betere toegang voor het Nederlandse bedrijfsleven tot kennisinstellingen, bedrijven en overheden in doellanden.
  • Betere verbinding tussen de Nederlandse posten in het buitenland en Nederlandse bedrijven uit de duurzame-energiesector.

Landenoverzicht

De aantrekkelijkste buitenlandse markten voor Nederlandse PV-bedrijven zijn: de Europese markt, NEMA/rondom de Golfregio (GCC) en India. 

Meer informatie

Meer weten over ICEP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?