Waterstof

Gepubliceerd op:
26 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
19 december 2022

Het energiesysteem verandert. Elektriciteit uit zonnepanelen en windturbines vormen een steeds groter deel van de energiemix. Het gebruik van waterstofgas als opslag- en transportmedium biedt uitkomst. Het levert de nodige flexibiliteit voor een toekomst met alleen hernieuwbare energiebronnen. De toepassingsgebieden zijn talrijk. Nationaal en internationaal beleid onderstreept hoe belangrijk de rol is van waterstof in een CO2-vrije energievoorziening. Op deze pagina vindt u informatie over onze regelingen voor waterstof, waterstofprogramma's en netwerken over waterstof.

CO₂-vrije brandstof en grondstof

Energie- en klimaatdoelstellingen

Nederland wil uitelijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom heeft het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot minimaal 55% CO2-reductie. Na 2030 zet Nederland in op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Als we waterstof duurzaam produceren draagt dit bij aan deze doelen. Bekijk de ambities die Nederland heeft in het klimaatakkoord. Ook RVO werkt mee aan de uitvoering van het akkoord.

Subsidie en financiering waterstof

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt geschikte manieren om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Stimulering door minder belasting te betalen of door subsidie te geven voor innovaties. Bekijk de mogelijkheden hieronder.

Waterstof in de praktijk

Lees meer over innovatieve waterstofprojecten die ondernemers met subsidie uitvoeren. Lees de samenvattingen en openbare eindrapportages van gefinancierde projecten in de projectendatabase.

Nationaal Waterstof Programma

 

Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) steunt het gebruik van waterstof in verschillende sectoren. Dit helpt de doelen en afspraken voor waterstof te halen. Het NWP is een onderdeel van het Klimaatakkoord.

Rapporten over waterstof

Vragen over waterstof?

Wij helpen u graag met al uw vragen over nationale en regionale waterstofprojecten. Mail naar waterstof@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?