Open voor aanvragen

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Gepubliceerd op:
11 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2022

Bent u bezig met R&D? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kunt u misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De WBSO is een fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Het levert u een belastingvoordeel op. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan ontvangt u een vaste aftrek.

Bekijk de voorlichtingsfilm over de WBSO.

Voorwaarden

Niet alle R&D-projecten, bedrijven, kosten en uitgaven komen in aanmerking voor de WBSO. Lees meer over de voorwaarden en beoordelingscriteria van de WBSO.

Wijzigingen 2022

In 2022 kunt u flexibeler een WBSO-aanvraag indienen en zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-voordeel u in welk aangiftetijdvak verrekent. Voor bedrijven die WBSO aanvragen voor werkelijke kosten en uitgaven (geen forfait) geldt dat zij alleen specifieke kosten en uitgaven mogen melden die zij in de aanvraag hebben opgenomen én die RVO heeft toegekend.

Bereken uw voordeel

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. U betaalt minder loon- of inkomstenbelasting.

WBSO aanvragen

U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Voor het indienen van een aanvraag heeft u eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. Lees meer over het aanvraagproces.

Na uw WBSO-aanvraag

Heeft u een positieve beslissing ontvangen? Dan kunt u het WBSO-voordeel verrekenen in uw belastingaangifte. Daarnaast heeft u enkele verplichtingen, zoals het bijhouden van een S&O-administratie en het melden van de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en/of uitgaven. Ook kunnen medewerkers van RVO een controle uitvoeren.

Lees meer over uw verplichtingen op de pagina Na uw WBSO-aanvraag.

WBSO in de praktijk

Benieuwd wat andere bedrijven ontwikkelen met steun van de WBSO?

Wetten en regels en publicaties

  • Uitgebreide informatie over de WBSO in 2022 vindt u in de WBSO-handleiding 2022.
  • Uitgebreide informatie over de WBSO in 2021 vindt u in de WBSO-handleiding 2021.
  • Bekijk alle publicaties die u informeren over de WBSO.
  • Raadpleeg de relevante wet- en regelgeving.

Budget

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2022 bedraagt € 1.336 miljoen.

Over- en onderuitputting van het beschikbare budget wordt 2 jaar later gecompenseerd, bijvoorbeeld door het aanpassen van de parameters.

Meer weten?

Bekijk het verdiepende webinar over de WBSO (2018).

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?