Open voor aanvragen

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2024
Gepubliceerd op:
11 september 2015

Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan ontvangt u heel makkelijk belastingvoordeel vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). 

Actueel

Hieronder vindt u het laatste nieuws over de WBSO. Bekijk de WBSO actualiteitenpagina voor een overzicht van wat eerder actueel was. 

WBSO in het kort

De WBSO helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren. Door de WBSO worden uw kosten veel lager. Op deze pagina leest u meer over wat de WBSO is en wat dit voor u kan betekenen. Snel meer weten over de WBSO? Bekijk dan de voorlichtingsfilm.

Parameters WBSO in 2024

Voor u als aanvrager gelden in 2024 dezelfde WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters als in 2023.
 

Parameters WBSO
Tarief 2024
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag
Tarief 2e schijf 16%

In 2024 is de S&O-aftrek voor zelfstandigen € 15.551. De aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen is € 7.781.

Lees de Kamerbrief over WBSO in 2024

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
 • U pakt de S&O-werkzaamheden planmatig aan, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
 • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
 • U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige S&O-werkzaamheden.

Daarnaast zijn er verschillende aanvullende voorwaarden. Wij hebben alle voorwaarden voor zelfstandigen en voor ondernemingen met personeel voor u op een rij gezet.

Bereken uw voordeel

De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten van uw S&O-project. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen. Bereken met de WBSO-regelhulp in enkele minuten hoeveel de WBSO u precies oplevert.

Bekijk voorbeelden van WBSO-voordeel en lees meer over de berekening van uw financiële voordeel

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt de WBSO zelf binnen 1-4 uur aan. Als duidelijk is wat u wilt ontwikkelen of onderzoeken, is de WBSO-aanvraag makkelijk. Voor een snelle en volledige aanvraag van een ontwikkelingsproject vragen wij u om de volgende informatie:

 • Wat gaat u ontwikkelen?
 • Waarom is deze ontwikkeling technisch nieuw voor uw onderneming?
 • Welke technische problemen verwacht u tijdens de ontwikkeling?
 • Hoe denkt u deze technische problemen op te lossen?
 • Praktische informatie zoals bedrijfsnaam, looptijd van het project en aantal werknemers.

Doet u technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)? Dan beschrijft u de onderzoeksopzet.

Lees meer over het WBSO aanvraagproces

Aanvragen

Dien nu uw WBSO-aanvraag in voor 2024. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

De aanvraagtermijnen verschillen voor zzp'ers en ondernemingen met personeel. Bekijk hiervoor de WBSO-kalender.

Burgerservicenummers melden voor de WBSO

Vraagt u WBSO aan voor een onderneming met personeel? Dan moet u bij uw aanvraag de burgerservicenummers (bsn's) doorgeven van de werknemers die 2 jaar geleden het speur- & ontwikkelingswerk (S&O-werk) hebben uitgevoerd. Dit is nodig voor het berekenen van het gemiddelde S&O-uurloon. Heeft u 2 jaar geleden geen gebruik gemaakt van de WBSO? Dan geldt voor u een forfaitair S&O-uurloon en hoeft u geen bsn's te melden. Voor u geldt in 2024 dan het forfaitaire S&O-uurloon van € 29.

Volg het stappenplan Burgerservicenummers melden voor de WBSO

Na uw aanvraag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan keuren wij uw WBSO-aanvraag goed. In uw aanvraag heeft u een inschatting gemaakt van de gemaakte uren (en eventueel de kosten en uitgaven). Met de volgende acties houdt u bij of de inschatting correct is.

 1. In uw eigen administratie noteert u per persoon, per project, per dag welke uren (en mogelijk ook kosten en uitgaven) aan S&O besteed zijn.
 2. U bewaart documenten zoals rapportages, tekeningen of onderzoeksresultaten om de voortgang van uw S&O-project aan te tonen.
 3. U ontvangt uw financiële voordeel door de WBSO op te nemen in uw aangifte loonheffing of inkomstenbelasting.

Wij kunnen een controle uitvoeren tijdens een controlebezoek of deskcontrole.

Mededeling van uw realisatie

Na afloop van het kalenderjaar geeft u de gemaakte uren aan ons door. Samen met de eventuele kosten en uitgaven. U doet dan de mededeling van uw realisatie. Bent u zzp’er en heeft u meer dan 500 S&O-uren gemaakt? Dan geldt dit niet voor u.

Lees meer over de acties na uw WBSO-aanvraag

WBSO in de praktijk

Elk jaar verlagen ongeveer 20.000 ondernemers hun kosten met de WBSO. De WBSO draagt bij aan grote innovaties. Maar ook kleine innovaties of onderzoeksprojecten worden geholpen.

Bekijk de verschillende verhalen uit de praktijk

Lees hieronder de verhalen van Whispp en cosine. 

De WBSO zorgt simpelweg voor een enorme kostenvermindering, financiering blijft namelijk een continue worsteling als start-up. De WBSO maakte het makkelijker om nieuwe mensen aan te nemen.

Lees het verhaal van Whispp

Joris Castermans
Oprichter van Whispp
Foto van persoon die app van Whispp gebruikt

Met de WBSO-regeling kunnen wij het risico voor onze klanten verlagen en net dat stapje verder gaan.

Lees het verhaal van cosine

Max Collon
Mede-eigenaar cosine
Persoon kijkt naar een soort chip, foto van cosine

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?