Open voor aanvragen

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Gepubliceerd op:
11 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022

Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan kunt u op eenvoudige wijze belastingvoordeel ontvangen vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
11:00 PM (CET)
Einddatum:
zaterdag 31 december 2022
10:59 PM (CET)
Totaal budget:
€ 1.336.000.000

Geen wijzigingen WBSO in 2023

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er voor 2023 geen wijzigingen in de WBSO-wetgeving opgenomen. 

Parameters WBSO

Tarief 2022 2023
Tarief 1e schijf 32% 32%
Tarief 1e schijf starters 40% 40%
Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag € 350.000 S&O-grondslag
Tarief 2e schijf 16% 16%

De bedragen voor 2023 van de S&O-aftrek voor zelfstandigen en de aanvullende S&O-aftrek voor starters worden pas eind dit jaar bekend gemaakt.

Lees de Kamerbrief  over WBSO in 2023

Toetsingskader programmatuurontwikkeling ook ongewijzigd

In de Prinsjesdagbrief van 2021 schreef de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dat zij het onderwerp ‘het toekomstbestendig houden van de wet- en regelgeving van de WBSO op het gebied van programmatuurontwikkeling’ aan het verkennen is. In de kamerbrief over de WBSO in 2023 is het onderzoek kort toegelicht. Uit het onderzoek bleek dat er door de WBSO-gebruikers enorm gehecht wordt aan een stabiel beleid. Daarom is besloten om de huidige definitie en de toepassing daarvan in stand te laten.

Voor 2024 en verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om de parameters voor langere tijd stabiel te houden en tegelijkertijd het budget beheersbaar te houden. 

De WBSO stimuleert jaarlijks 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Dankzij de WBSO worden uw kosten aanzienlijk lager. Lees meer over wat de WBSO is en wat dit voor u kan betekenen.

Bekijk de voorlichtingsfilm over de WBSO (4 minuten).

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
 • U hanteert een planmatige aanpak voor de S&O-werkzaamheden, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
 • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/ of loonbelasting.
 • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

Daarnaast zijn er verschillende aanvullende voorwaarden. Bekijk de voorwaarden voor zzp'ers en voor ondernemingen met personeel.

Bereken uw voordeel

De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten van uw S&O-project. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen. Bereken in enkele minuten hoeveel de WBSO u precies oplevert met de WBSO-regelhulp.

Zzp'ers ontvangen een vaste aftrek van € 13.360. Voor starters is de aftrek € 20.044.

Bekijk voorbeelden van WBSO-voordeel en lees meer over de berekening van uw financiële voordeel

Aanvragen

De WBSO vraagt u makkelijk zelf aan binnen 4 uur. Een kleine tijdsinvestering om de kosten van uw S&O-project te verlagen.

Als duidelijk is wat u wilt ontwikkelen of onderzoeken, is de WBSO-aanvraag eenvoudig. Voor een snelle en volledige aanvraag van een ontwikkelingsproject vragen wij u om de volgende informatie:

 • Wat gaat u ontwikkelen?
 • Waarom is deze ontwikkeling technisch nieuw voor uw onderneming?
 • Welke technische problemen verwacht u tijdens de ontwikkeling?
 • Hoe denkt u deze technische problemen op te lossen?
 • Praktische informatie zoals bedrijfsnaam, looptijd van het project en aantal werknemers.

Doet u technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)? Dan beschrijft u de onderzoeksopzet.

Lees meer over WBSO aanvragen. Of regel uw aanvraag direct via onderstaande knop. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan keuren wij uw WBSO-aanvraag goed. In uw aanvraag heeft u een inschatting gemaakt van de gemaakte uren (en eventueel de kosten en uitgaven). Met de volgende acties houdt u bij of de inschatting correct is. Mogelijk voeren wij een controle uit.

 1. In uw eigen administratie noteert u welke uren (eventueel ook kosten en uitgaven) aan S&O besteed zijn.
 2. U bewaart documenten zoals rapportages, tekeningen of onderzoeksresultaten om de voortgang van het S&O-project inzichtelijk te maken.
 3. U ontvangt uw financiële voordeel door de WBSO te verrekenen in uw aangifte loonheffing of inkomstenbelasting.
 4. Na afloop van het kalenderjaar geeft u de gerealiseerde uren (eventueel ook kosten en uitgaven) door aan RVO. Zzp'ers die meer dan 500 S&O-uren hebben gerealiseerd doen dit niet.

Lees meer over de acties na uw WBSO-aanvraag

WBSO in de praktijk

Elk jaar verlagen ongeveer 20.000 ondernemers hun kosten met de WBSO. De WBSO draagt bij aan grote innovaties, maar ook kleine innovaties of onderzoeksprojecten worden geholpen.

Raadpleeg ons overzicht van praktijkverhalen.

De WBSO is niet alleen een investering van RVO aan ons, maar iets waar we met z’n allen van profiteren.

Lees het verhaal van AlgebraKIT

Martijn Slob
Oprichter AlgebraKIT

Dankzij de fiscale regeling WBSO konden we een aantal extra mensen inhuren tijdens de onderzoeks- en ontwikkelfase.

Lees het verhaal van Finsulate

Rik Breur
Oprichter en directeur Finsulate

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?